مسابقات تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، برتینی - مونفیلس

۱,۳۶۵

مسابقات تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، برتینی - مونفیلس
۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸
۲۲:۲۷
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
۷۱۵
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
۱,۳۹۳
تنیس شانگهای چین ۲۰۱۹
تنیس شانگهای چین ۲۰۱۹
۲,۰۶۶
تنیس شانگهای ۲۰۱۹ / مدودف - نوری
تنیس شانگهای ۲۰۱۹ / مدودف - نوری
۵,۴۱۸
دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو ۲۰۱۹
دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو ۲۰۱۹
۱,۳۳۶
تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، واورینکا - مدودف
تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، واورینکا - مدودف
۱,۵۱۱
دیدار نهایی تنیس مونترال ۲۰۱۹ ، نادال - مدودف
دیدار نهایی تنیس مونترال ۲۰۱۹ ، نادال - مدودف
۲,۹۰۹
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ قهرمانی کشور - کرج ، سینا مقیمی - مهدی سوری
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ قهرمانی کشور - کرج ، سینا مقیمی - مهدی سوری
۱,۶۰۸
فینال مسابقات جایزه بزر‌گ ورزشگاه میثاق تهران ، حسام یزدی - اصلان منتخب
فینال مسابقات جایزه بزر‌گ ورزشگاه میثاق تهران ، حسام یزدی - اصلان منتخب
۱,۳۵۱
مسابقات جایزه بزرگ تنیس - باشگاه میثاق
مسابقات جایزه بزرگ تنیس - باشگاه میثاق
۲,۶۹۹
قهرمانی نواک جوکوویچ در دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹
قهرمانی نواک جوکوویچ در دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹
۱,۱۲۷
دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - جوکوویچ
دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - جوکوویچ
۴,۳۴۷
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - باتيستا
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - باتيستا
۱,۳۱۸
مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی نوجوانان
مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی نوجوانان
۱,۶۱۲
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نادال
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نادال
۳,۶۱۲
یک چهارم نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نیشی کوری
یک چهارم نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نیشی کوری
۱,۹۷۶
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوزا - نادال
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوزا - نادال
۸۹۲
ویمبلدون ۲۰۱۹ / رافائل نادال – نیک کیریوس
ویمبلدون ۲۰۱۹ / رافائل نادال – نیک کیریوس
۱,۶۶۲
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوگیتا - نادال
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوگیتا - نادال
۱,۲۱۵
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، کلارک - فدرر
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، کلارک - فدرر
۲,۰۶۱
قهرمانی رافائل نادال در تنیس رولند گاروس ۲۰۱۹
قهرمانی رافائل نادال در تنیس رولند گاروس ۲۰۱۹
۱,۲۲۱
دیدار پایانی تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، تیم - نادال
دیدار پایانی تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، تیم - نادال
۹۴۲
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، نادال - فدرر
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، نادال - فدرر
۲,۶۷۰
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - زورف
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - زورف
۱,۸۴۴
یک چهارم نهایی رولند گاروس پاریس ۲۰۱۹ ، فدرر - واورینکا
یک چهارم نهایی رولند گاروس پاریس ۲۰۱۹ ، فدرر - واورینکا
۲,۱۳۲
فینال تنیس رم ، نادال - جوکوویچ
فینال تنیس رم ، نادال - جوکوویچ
۲,۲۶۶