۷ شهریور ۱۳۹۸

10,144

شبکه نسیم
7 شهریور ماه 1398
22:58
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
3,194
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
11,982
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
14,130
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
2,012
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,929
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,171
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,242
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,735
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,561
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
1,060
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۸۷۹
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,955
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,131
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
1,048
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,534
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۷۲۱
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۹۵۵
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۶۹۸
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,464
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۷۴۵
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۷۱۴
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
5,030
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
3,063
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,241
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,388
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,520
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,898
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,079
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,340
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,684