گل سوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( رضا میرزایی )

۱,۵۲۷

گل شاهین شهرداری به صنعت نفت آبادان (حسین مالکی - پنالتی)
گل شاهین شهرداری به صنعت نفت آبادان (حسین مالکی - پنالتی)
۳۱۲
گل صنعت نفت آبادان به شاهین شهرداری (عیسی آل کثیر - پنالتی)
گل صنعت نفت آبادان به شاهین شهرداری (عیسی آل کثیر - پنالتی)
۲,۰۱۸
گل ماشین سازی به پارس جنوبی جم (شاهین توکلی)
گل ماشین سازی به پارس جنوبی جم (شاهین توکلی)
۱,۱۸۱
گل پارس جنوبی جم به ماشین سازی (علی عبدالله زاده)
گل پارس جنوبی جم به ماشین سازی (علی عبدالله زاده)
۲,۶۶۱
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
۳,۴۳۴
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
۲,۳۹۱
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
۳,۲۷۳
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
۱,۵۸۴
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
۳,۴۲۱
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
۳,۷۷۸
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
۲,۱۰۰
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
۷۷۸
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به پیکان ( حسن نجفی )
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به پیکان ( حسن نجفی )
۶۸۰
گل اول نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان ( محمد طیبی )
گل اول نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان ( محمد طیبی )
۱,۱۹۱
گل اول صنعت نفت آبادان به نفت مسجد سلیمان ( رضا جبیره )
گل اول صنعت نفت آبادان به نفت مسجد سلیمان ( رضا جبیره )
۹۱۶
گل دوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( محمد محبی )
گل دوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( محمد محبی )
۲,۱۷۶
گل اول سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( ولادیمیر کومان )
گل اول سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( ولادیمیر کومان )
۱,۲۲۰
گل سوم سایپا به ذوب آهن ( محمد رضا سلیمانی )
گل سوم سایپا به ذوب آهن ( محمد رضا سلیمانی )
۱,۳۱۰
گل دوم سایپا به ذوب آهن ( معین عباسیان )
گل دوم سایپا به ذوب آهن ( معین عباسیان )
۹۵۵
گل اول سایپا به ذوب آهن ( محمد رضا سلیمانی )
گل اول سایپا به ذوب آهن ( محمد رضا سلیمانی )
۹۴۳
گل دوم ذوب آهن به سایپا ( حمید بوحمدان )
گل دوم ذوب آهن به سایپا ( حمید بوحمدان )
۸۹۴
گل اول ذوب آهن به سایپا ( کریستانتوس )
گل اول ذوب آهن به سایپا ( کریستانتوس )
۹۵۷