گل دوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( محمد محبی )

۲,۱۱۹

گل ماشین سازی به پارس جنوبی جم (شاهین توکلی)
گل ماشین سازی به پارس جنوبی جم (شاهین توکلی)
۹۵۶
گل پارس جنوبی جم به ماشین سازی (علی عبدالله زاده)
گل پارس جنوبی جم به ماشین سازی (علی عبدالله زاده)
۲,۴۹۳
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
۳,۳۴۱
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
۲,۳۱۹
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
۳,۲۳۰
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
۱,۵۵۴
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
۳,۳۷۰
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
۳,۷۱۶
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
۲,۰۳۹
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
۷۲۷
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به پیکان ( حسن نجفی )
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به پیکان ( حسن نجفی )
۶۲۳
گل اول نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان ( محمد طیبی )
گل اول نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان ( محمد طیبی )
۱,۱۳۸
گل اول صنعت نفت آبادان به نفت مسجد سلیمان ( رضا جبیره )
گل اول صنعت نفت آبادان به نفت مسجد سلیمان ( رضا جبیره )
۸۶۶
گل سوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( رضا میرزایی )
گل سوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( رضا میرزایی )
۱,۴۷۲
گل اول سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( ولادیمیر کومان )
گل اول سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( ولادیمیر کومان )
۱,۱۶۸
گل سوم سایپا به ذوب آهن ( محمد رضا سلیمانی )
گل سوم سایپا به ذوب آهن ( محمد رضا سلیمانی )
۱,۲۵۹
گل دوم سایپا به ذوب آهن ( معین عباسیان )
گل دوم سایپا به ذوب آهن ( معین عباسیان )
۹۰۰
گل اول سایپا به ذوب آهن ( محمد رضا سلیمانی )
گل اول سایپا به ذوب آهن ( محمد رضا سلیمانی )
۸۸۷
گل دوم ذوب آهن به سایپا ( حمید بوحمدان )
گل دوم ذوب آهن به سایپا ( حمید بوحمدان )
۸۴۴
گل اول ذوب آهن به سایپا ( کریستانتوس )
گل اول ذوب آهن به سایپا ( کریستانتوس )
۸۹۸