گل اول سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( ولادیمیر کومان )

۱,۲۴۹

گل شاهین شهرداری به صنعت نفت آبادان (حسین مالکی - پنالتی)
گل شاهین شهرداری به صنعت نفت آبادان (حسین مالکی - پنالتی)
۳۷۷
گل صنعت نفت آبادان به شاهین شهرداری (عیسی آل کثیر - پنالتی)
گل صنعت نفت آبادان به شاهین شهرداری (عیسی آل کثیر - پنالتی)
۲,۰۷۹
گل ماشین سازی به پارس جنوبی جم (شاهین توکلی)
گل ماشین سازی به پارس جنوبی جم (شاهین توکلی)
۱,۲۲۱
گل پارس جنوبی جم به ماشین سازی (علی عبدالله زاده)
گل پارس جنوبی جم به ماشین سازی (علی عبدالله زاده)
۲,۶۸۹
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
۳,۴۷۱
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
۲,۴۲۸
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
۳,۲۹۶
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
۱,۶۰۸
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
۳,۴۵۳
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
۳,۸۰۸
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
۲,۱۳۱
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
۸۱۳
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به پیکان ( حسن نجفی )
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به پیکان ( حسن نجفی )
۷۱۵
گل اول نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان ( محمد طیبی )
گل اول نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان ( محمد طیبی )
۱,۲۲۸
گل اول صنعت نفت آبادان به نفت مسجد سلیمان ( رضا جبیره )
گل اول صنعت نفت آبادان به نفت مسجد سلیمان ( رضا جبیره )
۹۴۶
گل سوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( رضا میرزایی )
گل سوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( رضا میرزایی )
۱,۵۶۱
گل دوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( محمد محبی )
گل دوم سپاهان به شاهین شهرداری بوشهر ( محمد محبی )
۲,۲۲۸
گل سوم سایپا به ذوب آهن ( محمد رضا سلیمانی )
گل سوم سایپا به ذوب آهن ( محمد رضا سلیمانی )
۱,۳۴۳
گل دوم سایپا به ذوب آهن ( معین عباسیان )
گل دوم سایپا به ذوب آهن ( معین عباسیان )
۹۸۷
گل اول سایپا به ذوب آهن ( محمد رضا سلیمانی )
گل اول سایپا به ذوب آهن ( محمد رضا سلیمانی )
۹۷۶
گل دوم ذوب آهن به سایپا ( حمید بوحمدان )
گل دوم ذوب آهن به سایپا ( حمید بوحمدان )
۹۲۴
گل اول ذوب آهن به سایپا ( کریستانتوس )
گل اول ذوب آهن به سایپا ( کریستانتوس )
۹۸۶