کسی که قسط پرداخت میکند آیا به این اقساط خمس تعلق میگیرد؟

۱۰۰

شبکه خوزستان
۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۲۰:۲۱
احکام لباس نمازگزار
احکام لباس نمازگزار
۲۰
تکلیف خواستگاری و اصرار از دختری که راضی به ازدواج با یک شخص نیست چیست ؟
تکلیف خواستگاری و اصرار از دختری که راضی به ازدواج با یک شخص نیست چیست ؟
۵۸
حکم شرعی مدت زمانی که زن بعد از طلاق و یا فوت همسر باید رعایت کند
حکم شرعی مدت زمانی که زن بعد از طلاق و یا فوت همسر باید رعایت کند
۹۰
احکام شرایط عقد دائم و موقت
احکام شرایط عقد دائم و موقت
۱۲۱
آیا صدقه به فامیل و بستگان تعلق میگیرد یا خیر ؟
آیا صدقه به فامیل و بستگان تعلق میگیرد یا خیر ؟
۶۰
آیا کاشت ناخن و کاشت مژه برای نماز و روزه اشکال دارد ؟
آیا کاشت ناخن و کاشت مژه برای نماز و روزه اشکال دارد ؟
۱۰۱
احکام دیه
احکام دیه
۷۶
پدرم حقوقم را نداده تکلیف چیست ؟
پدرم حقوقم را نداده تکلیف چیست ؟
۱۳۴
احکام تقلید از مرجع جامع الشرایط
احکام تقلید از مرجع جامع الشرایط
۱۴۸
پیدا کردن و تحویل ندادن اشیای گم شده
پیدا کردن و تحویل ندادن اشیای گم شده
۱۱۶
از دختری خواستگاری کردم ولی مادر دختر رضایت نمیدهد ، تکلیف چیست؟
از دختری خواستگاری کردم ولی مادر دختر رضایت نمیدهد ، تکلیف چیست؟
۳۰۳
آیا برای ازدواج دختر اجازه پدر لازم است ؟
آیا برای ازدواج دختر اجازه پدر لازم است ؟
۲۴۸
وسواس چه حکمی دارد؟
وسواس چه حکمی دارد؟
۵۴۶
احکام نماز پدر و مادر
احکام نماز پدر و مادر
۹۹
گرفتن حقوق همسر فوت کرده
گرفتن حقوق همسر فوت کرده
۱۸۵
تکلف کسی که نمیداند چقدر نماز و روزه قضا دارد چیست ؟
تکلف کسی که نمیداند چقدر نماز و روزه قضا دارد چیست ؟
۱۳۵
احکام نماز بیماران
احکام نماز بیماران
۷۵
زن و شوهر بعد از مدتی جدا زندگی کردن باید دوباره عقد کنند ؟
زن و شوهر بعد از مدتی جدا زندگی کردن باید دوباره عقد کنند ؟
۱۰۷
حکم شرب خمر و خواندن نماز
حکم شرب خمر و خواندن نماز
۶۲
آیا میشود با خواهر زن ازدواج کرد ؟
آیا میشود با خواهر زن ازدواج کرد ؟
۱۳۰
آیا به مهریه خمس تعلق میگیرد ؟
آیا به مهریه خمس تعلق میگیرد ؟
۶۰
درآمد حاضر نشدن در محل کار و کارت حضور زدن چه حکمی دارد ؟
درآمد حاضر نشدن در محل کار و کارت حضور زدن چه حکمی دارد ؟
۷۱
شرایط خرید و فروش اقساطی به چه صورت است ؟
شرایط خرید و فروش اقساطی به چه صورت است ؟
۴۷
آیا صحبت کردن با نامحرم جایز است ؟
آیا صحبت کردن با نامحرم جایز است ؟
۲۶۹
آیا محروم کردن از ارث از لحاظ شرعی صحیح است
آیا محروم کردن از ارث از لحاظ شرعی صحیح است
۱۱۲
شرایط هجرت مسلمان چیست ؟
شرایط هجرت مسلمان چیست ؟
۶۴
احکام نماز قضا
احکام نماز قضا
۷۹
کمک به سیل زدگان و استفاده شخصی که سیل زده نیست
کمک به سیل زدگان و استفاده شخصی که سیل زده نیست
۶۲
از حقوقم مقداری کنار گذاشتم و به سیل زدگان کمک کردم آیا صدقه محسوب می شود ؟
از حقوقم مقداری کنار گذاشتم و به سیل زدگان کمک کردم آیا صدقه محسوب می شود ؟
۵۵
اربعین امام حسین علیه السلام و اهمیت ویژه آن در فرهنگ اسلامی
اربعین امام حسین علیه السلام و اهمیت ویژه آن در فرهنگ اسلامی
۶۶