دهمین جشنواره شعر رضوی به زبان عربی - ۱۲ آذر ۱۳۹۸
دهمین جشنواره شعر رضوی به زبان عربی - ۱۲ آذر ۱۳۹۸
۳۳
داراب افسر بختیاری - ۱۱ آذر ۱۳۹۸
داراب افسر بختیاری - ۱۱ آذر ۱۳۹۸
۱۷۱
آئین بزرگداشت سالروز آزادسازی رفیع قهرمان
آئین بزرگداشت سالروز آزادسازی رفیع قهرمان
۱۰۳
یادواره شهدای شهر جندی شاپور - دزفول
یادواره شهدای شهر جندی شاپور - دزفول
۱۰۹
کنگره سرداران و یک هزار شهید شهرستان اندیمشک ( یادواره شهدای ۴ آذر ۱۳۶۵ اندیمشک )
کنگره سرداران و یک هزار شهید شهرستان اندیمشک ( یادواره شهدای ۴ آذر ۱۳۶۵ اندیمشک )
۹۲
هنر ایرانی - مینا کاری - ۲۶ آبان ۱۳۹۸
هنر ایرانی - مینا کاری - ۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶
یادواره شهدای مسجد توحید اهواز - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
یادواره شهدای مسجد توحید اهواز - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۸۲
جشنواره ملی شهر در گوجه آفتاب - گتوند
جشنواره ملی شهر در گوجه آفتاب - گتوند
۷۵
آیین نکوداشت زنده یاد دکتر قیصر امین پور - گتوند - ۹ آبان ۱۳۹۸
آیین نکوداشت زنده یاد دکتر قیصر امین پور - گتوند - ۹ آبان ۱۳۹۸
۱۱۲
نهانخانه اسرار
نهانخانه اسرار
۹۴
لاله زار - ۱۹ مهر ۱۳۹۸
لاله زار - ۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۳۹
لاله زار - ۱۸ مهر ۱۳۹۸
لاله زار - ۱۸ مهر ۱۳۹۸
۵۲
لاله زار - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
لاله زار - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
۱۲۷
لاله زار - ۱۶ مهر ۱۳۹۸
لاله زار - ۱۶ مهر ۱۳۹۸
۱۳۹
لاله زار - ۱۴ مهر ۱۳۹۸
لاله زار - ۱۴ مهر ۱۳۹۸
۱۴۶
لاله زار - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
لاله زار - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
۱۱۵
آیین افتتاحیه هفته ملی کودک - اهواز
آیین افتتاحیه هفته ملی کودک - اهواز
۱۰۶
تله تئاتر لاله زار
تله تئاتر لاله زار
۸۹
لاله زار - ۱۱ مهر ۱۳۹۸
لاله زار - ۱۱ مهر ۱۳۹۸
۸۴
یادواره شهدای حوزه مقداد شهر میانرود - دزفول
یادواره شهدای حوزه مقداد شهر میانرود - دزفول
۲۸۵
همایش مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح
همایش مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح
۹۲
دکوپاژ-جعفری جوزانی
دکوپاژ-جعفری جوزانی
۳۲
سوخت چرم خراسان
سوخت چرم خراسان
۹۱
دکوپاژ-بهروز افخمی
دکوپاژ-بهروز افخمی
۷۱
سنگها و ماهی ها
سنگها و ماهی ها
۱۰۴
مردی از شوشان
مردی از شوشان
۱۴۳
مطبخ-شیرینی
مطبخ-شیرینی
۹۰
هنر ایرانی
هنر ایرانی
۱۴۱
نهانخانه اسرار
نهانخانه اسرار
۸۹