گل دوم یوونتوس به بایر لورکوزن ( ایگواین )
گل دوم یوونتوس به بایر لورکوزن ( ایگواین )
۷,۰۳۰
گل اول یوونتوس به بایر لورکوزن ( رونالدو )
گل اول یوونتوس به بایر لورکوزن ( رونالدو )
۸,۹۵۴
گل چهارم منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( فودن )
گل چهارم منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( فودن )
۵,۰۳۴
گل سوم منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( هتریک ژسوس )
گل سوم منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( هتریک ژسوس )
۴,۳۴۴
گل دوم منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( دبل ژسوس )
گل دوم منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( دبل ژسوس )
۳,۸۸۶
گل اول منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( ژسوس )
گل اول منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( ژسوس )
۳,۵۵۷
گل اول دینامو زاگرب به منچستر سیتی ( اولمو )
گل اول دینامو زاگرب به منچستر سیتی ( اولمو )
۳,۰۳۸
گل سوم بنفیکا به زنیت (سردار آزمون - گل بخودی)
گل سوم بنفیکا به زنیت (سردار آزمون - گل بخودی)
۷,۸۵۷
گل دوم بنفیکا به زنیت (پیزی - پنالتی)
گل دوم بنفیکا به زنیت (پیزی - پنالتی)
۲,۳۳۳
گل اول بنفیکا به زنیت (سروی)
گل اول بنفیکا به زنیت (سروی)
۲,۴۷۶
گل دوم لیورپول به سالزبورگ (محمد صلاح)
گل دوم لیورپول به سالزبورگ (محمد صلاح)
۷,۴۶۳
گل اول لیورپول به سالزبورگ (نبی کیتا)
گل اول لیورپول به سالزبورگ (نبی کیتا)
۴,۲۲۳
گل ریوآوه به ژیل ویسنته (مهدی طارمی - پنالتی)
گل ریوآوه به ژیل ویسنته (مهدی طارمی - پنالتی)
۵,۳۲۹
گل دوم بولونیا به میلان (نیکولا سانسون - پنالتی)
گل دوم بولونیا به میلان (نیکولا سانسون - پنالتی)
۳,۶۹۸
گل سوم میلان به بولونیا (جیاکومو بوناونتورا)
گل سوم میلان به بولونیا (جیاکومو بوناونتورا)
۳,۰۰۳
گل اول بولونیا به میلان (تئو هرناندز - گل بخودی)
گل اول بولونیا به میلان (تئو هرناندز - گل بخودی)
۲,۰۱۰
گل دوم میلان به بولونیا (تئو هرناندز)
گل دوم میلان به بولونیا (تئو هرناندز)
۱,۶۱۵
گل اول میلان به بولونیا (کریشتوف پیانتک - پنالتی)
گل اول میلان به بولونیا (کریشتوف پیانتک - پنالتی)
۱,۹۰۰
گل سلتیک به رنجرز ( کریستوفر جولین )
گل سلتیک به رنجرز ( کریستوفر جولین )
۳,۰۰۰
گل پنجم بارسلونا به مایورکا (هتریک لیونل مسی)
گل پنجم بارسلونا به مایورکا (هتریک لیونل مسی)
۱۴,۳۸۸
گل دوم مایورکا به بارسلونا (دبل بودیمیر)
گل دوم مایورکا به بارسلونا (دبل بودیمیر)
۴,۹۳۶
گل چهارم بارسلونا به مایورکا (لوئیس سوارز)
گل چهارم بارسلونا به مایورکا (لوئیس سوارز)
۱۰,۷۳۸
گل سوم بارسلونا به مایورکا (دبل لیونل مسی)
گل سوم بارسلونا به مایورکا (دبل لیونل مسی)
۹,۷۹۵
گل اول مایورکا به بارسلونا (بودیمیر)
گل اول مایورکا به بارسلونا (بودیمیر)
۳,۵۹۷
گل دوم بارسلونا به مایورکا (لیونل مسی)
گل دوم بارسلونا به مایورکا (لیونل مسی)
۸,۴۶۴
گل اول بارسلونا به مایورکا (آنتوان گریزمان)
گل اول بارسلونا به مایورکا (آنتوان گریزمان)
۹,۳۶۶
گل سوم پاری سن ژرمن به مون پلیه (مائورو ایکاردی)
گل سوم پاری سن ژرمن به مون پلیه (مائورو ایکاردی)
۷,۰۵۴
گل دوم پاری سن ژرمن به مون پلیه (کیلیان ام باپه)
گل دوم پاری سن ژرمن به مون پلیه (کیلیان ام باپه)
۵,۴۰۷
گل اول پاری سن ژرمن به مون پلیه (نیمار)
گل اول پاری سن ژرمن به مون پلیه (نیمار)
۵,۷۱۱
گل مون پلیه به پاری سن ژرمن (لئاندرو پاردس - گل بخودی)
گل مون پلیه به پاری سن ژرمن (لئاندرو پاردس - گل بخودی)
۳,۶۳۰