گل دوم یوونتوس به بایر لورکوزن ( ایگواین )
گل دوم یوونتوس به بایر لورکوزن ( ایگواین )
۷,۲۶۵
گل اول یوونتوس به بایر لورکوزن ( رونالدو )
گل اول یوونتوس به بایر لورکوزن ( رونالدو )
۹,۲۶۹
گل چهارم منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( فودن )
گل چهارم منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( فودن )
۵,۱۴۵
گل سوم منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( هتریک ژسوس )
گل سوم منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( هتریک ژسوس )
۴,۴۲۴
گل دوم منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( دبل ژسوس )
گل دوم منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( دبل ژسوس )
۳,۹۵۱
گل اول منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( ژسوس )
گل اول منچستر سیتی به دینامو زاگرب ( ژسوس )
۳,۶۱۷
گل اول دینامو زاگرب به منچستر سیتی ( اولمو )
گل اول دینامو زاگرب به منچستر سیتی ( اولمو )
۳,۰۹۰
گل سوم بنفیکا به زنیت (سردار آزمون - گل بخودی)
گل سوم بنفیکا به زنیت (سردار آزمون - گل بخودی)
۷,۹۳۷
گل دوم بنفیکا به زنیت (پیزی - پنالتی)
گل دوم بنفیکا به زنیت (پیزی - پنالتی)
۲,۳۴۹
گل اول بنفیکا به زنیت (سروی)
گل اول بنفیکا به زنیت (سروی)
۲,۴۹۳
گل دوم لیورپول به سالزبورگ (محمد صلاح)
گل دوم لیورپول به سالزبورگ (محمد صلاح)
۷,۵۲۵
گل اول لیورپول به سالزبورگ (نبی کیتا)
گل اول لیورپول به سالزبورگ (نبی کیتا)
۴,۲۵۸
گل ریوآوه به ژیل ویسنته (مهدی طارمی - پنالتی)
گل ریوآوه به ژیل ویسنته (مهدی طارمی - پنالتی)
۵,۳۵۵
گل دوم بولونیا به میلان (نیکولا سانسون - پنالتی)
گل دوم بولونیا به میلان (نیکولا سانسون - پنالتی)
۳,۷۰۰
گل سوم میلان به بولونیا (جیاکومو بوناونتورا)
گل سوم میلان به بولونیا (جیاکومو بوناونتورا)
۳,۰۱۰
گل اول بولونیا به میلان (تئو هرناندز - گل بخودی)
گل اول بولونیا به میلان (تئو هرناندز - گل بخودی)
۲,۰۱۲
گل دوم میلان به بولونیا (تئو هرناندز)
گل دوم میلان به بولونیا (تئو هرناندز)
۱,۶۲۰
گل اول میلان به بولونیا (کریشتوف پیانتک - پنالتی)
گل اول میلان به بولونیا (کریشتوف پیانتک - پنالتی)
۱,۹۰۵
گل سلتیک به رنجرز ( کریستوفر جولین )
گل سلتیک به رنجرز ( کریستوفر جولین )
۳,۰۰۴
گل پنجم بارسلونا به مایورکا (هتریک لیونل مسی)
گل پنجم بارسلونا به مایورکا (هتریک لیونل مسی)
۱۴,۴۳۰
گل دوم مایورکا به بارسلونا (دبل بودیمیر)
گل دوم مایورکا به بارسلونا (دبل بودیمیر)
۴,۹۴۴
گل چهارم بارسلونا به مایورکا (لوئیس سوارز)
گل چهارم بارسلونا به مایورکا (لوئیس سوارز)
۱۰,۷۶۴
گل سوم بارسلونا به مایورکا (دبل لیونل مسی)
گل سوم بارسلونا به مایورکا (دبل لیونل مسی)
۹,۸۱۸
گل اول مایورکا به بارسلونا (بودیمیر)
گل اول مایورکا به بارسلونا (بودیمیر)
۳,۶۰۳
گل دوم بارسلونا به مایورکا (لیونل مسی)
گل دوم بارسلونا به مایورکا (لیونل مسی)
۸,۴۸۷
گل اول بارسلونا به مایورکا (آنتوان گریزمان)
گل اول بارسلونا به مایورکا (آنتوان گریزمان)
۹,۳۸۵
گل سوم پاری سن ژرمن به مون پلیه (مائورو ایکاردی)
گل سوم پاری سن ژرمن به مون پلیه (مائورو ایکاردی)
۷,۰۶۹
گل دوم پاری سن ژرمن به مون پلیه (کیلیان ام باپه)
گل دوم پاری سن ژرمن به مون پلیه (کیلیان ام باپه)
۵,۴۱۶
گل اول پاری سن ژرمن به مون پلیه (نیمار)
گل اول پاری سن ژرمن به مون پلیه (نیمار)
۵,۷۲۰
گل مون پلیه به پاری سن ژرمن (لئاندرو پاردس - گل بخودی)
گل مون پلیه به پاری سن ژرمن (لئاندرو پاردس - گل بخودی)
۳,۶۳۶