گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص روحیه خدمت و کار جهادی

۴۳۰

شبکه ۲
۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۳:۰۰