گفتگو با امیر سرتیپ دوم اسدالله میر محمدی در برنامه زنده باد زندگی

۶۰۸

شبکه ۲
۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۸
۱۰:۵۱