میز نقد : قصر شیرین

۲,۴۳۵

شبکه ۳
۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۸
۰۱:۳۷
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱,۱۴۶
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱,۷۵۲
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۴۵۰
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۲۲۶
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۳,۵۲۶
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۵۲۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۸۶۷
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۹۸۴
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۹۱۲
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۲۳۴
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۶۴۴
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۴۹۶
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۶۶۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱,۹۵۳
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۵۲۰
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۱,۹۴۷
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۰۲
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۲,۹۶۵
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۱۱
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۶۵۹
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۲۴
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۰۵
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۹۵۶
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۳۵۰
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۲۳۹
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۳۳۶
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۳۷۳
۸ شهریور ۱۳۹۸
۸ شهریور ۱۳۹۸
۶۹۵
میز نقد : پارازیت
میز نقد : پارازیت
۳,۵۷۴
اخبار سینمای ایران - ۲ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۲ شهریور ۱۳۹۸
۸۵۶