اخبار سینمای ایران - ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

۸۱۲

شبکه ۳
۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۸
۰۱:۱۱
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱,۱۱۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱,۷۴۰
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۴۴۲
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۲۲۰
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۳,۵۲۳
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۵۲۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۸۶۵
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۹۸۳
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۹۱۲
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۲۳۴
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۶۴۴
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۴۹۶
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۶۶۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱,۹۵۲
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۵۱۸
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۱,۹۴۶
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۰۲
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۲,۹۶۵
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۱۱
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۶۵۹
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۲۴
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۰۳
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۹۵۶
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۳۵۰
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۲۳۹
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۳۳۵
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۳۷۳
۸ شهریور ۱۳۹۸
۸ شهریور ۱۳۹۸
۶۹۵
میز نقد : پارازیت
میز نقد : پارازیت
۳,۵۷۲
اخبار سینمای ایران - ۲ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۲ شهریور ۱۳۹۸
۸۵۵