میز رسانه - ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

۴۷۷

شبکه ۳
۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۸
۰۱:۰۱
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۱,۳۸۵
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱,۴۷۲
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱,۸۷۹
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۴۹۲
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۲۵۴
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۳,۵۹۴
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۵۴۵
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۸۹۳
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۹۹۰
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۹۲۸
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۲۴۳
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۶۵۱
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۵۳۲
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۶۶۹
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱,۹۶۴
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۵۲۷
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۱,۹۶۲
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۰۸
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۲,۹۹۶
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۱۹
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۶۶۳
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۲۹
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۱۴
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۹۶۹
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۳۶۲
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۲۴۰
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۳۴۰
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۳۷۵
۸ شهریور ۱۳۹۸
۸ شهریور ۱۳۹۸
۶۹۹
میز نقد : پارازیت
میز نقد : پارازیت
۳,۶۰۸