گفتگو با علیرضا تابش در خصوص جشنواره فیلم کودک

۳۳۶

شبکه ۳
۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۸
۰۰:۳۳
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱,۱۷۲
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱,۷۶۰
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۴۵۴
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۲۲۹
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۳,۵۲۹
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۵۲۹
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۸۶۷
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۹۸۴
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۹۱۲
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۲۳۴
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۶۴۴
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۴۹۸
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۶۶۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱,۹۵۳
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۵۲۰
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۱,۹۴۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۰۲
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۲,۹۷۳
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۱۱
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۶۵۹
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۲۴
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۰۵
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۹۵۶
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۳۵۱
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۲۳۹
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۳۳۶
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۳۷۳
۸ شهریور ۱۳۹۸
۸ شهریور ۱۳۹۸
۶۹۵
میز نقد : پارازیت
میز نقد : پارازیت
۳,۵۷۷
اخبار سینمای ایران - ۲ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۲ شهریور ۱۳۹۸
۸۵۶