میز کارشناسی : انیمیشن

۴۷۹

شبکه ۳
۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۸
۲۳:۴۷
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۱,۹۴۰
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱,۶۵۱
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱,۹۵۰
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۵۳۰
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۲۷۱
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۳,۶۶۰
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۵۴۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۸۹۶
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۹۹۸
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۹۳۱
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۲۴۵
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۶۵۷
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۵۴۱
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۶۷۴
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱,۹۶۷
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۵۳۲
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۱,۹۷۶
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۱۴
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۰۰۵
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۲۲
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۶۶۴
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۳۱
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۱۵
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۹۷۰
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۳۶۳
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۲۴۲
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۳۴۰
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۳۷۷
۸ شهریور ۱۳۹۸
۸ شهریور ۱۳۹۸
۶۹۹
میز نقد : پارازیت
میز نقد : پارازیت
۳,۶۲۲