۲۵ مرداد ۱۳۹۸

۵۰۰

شبکه ۳
۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۸
۲۳:۴۱
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۱,۲۵۴
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱,۴۵۵
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱,۸۶۶
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۴۸۹
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۲۵۲
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۳,۵۹۰
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۵۴۵
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۸۹۲
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۹۹۰
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۹۲۶
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۲۴۲
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۶۴۹
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۵۲۹
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۶۶۹
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱,۹۶۳
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۵۲۶
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۱,۹۶۰
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۰۸
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۲,۹۹۴
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۱۸
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۶۶۳
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۲۹
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۱۳
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۹۶۸
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۳۶۲
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۲۴۰
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۳۳۹
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۳۷۴
۸ شهریور ۱۳۹۸
۸ شهریور ۱۳۹۸
۶۹۹
میز نقد : پارازیت
میز نقد : پارازیت
۳,۶۰۸