توموکو یه مسابقه دوستانه برگزار میکنه

۴,۸۲۶

شبکه پویا
۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۸
۱۷:۰۰
ما فکر میکنیم ما پیروز میشیم
ما فکر میکنیم ما پیروز میشیم
۱,۴۸۵
ما متهد میشیم ، ما پیروز میشیم
ما متهد میشیم ، ما پیروز میشیم
۳,۲۱۷
از پدرامون متشکریم
از پدرامون متشکریم
۲,۰۶۲
این هم از بازی شجاعانه
این هم از بازی شجاعانه
۲,۹۱۷
اسپن کبرا ما به تو اطمینان داریم
اسپن کبرا ما به تو اطمینان داریم
۳,۸۸۹
مربی خوبی بود
مربی خوبی بود
۵,۲۶۳
ریکو نگران چی هستی
ریکو نگران چی هستی
۳,۶۶۶
دو تیم رقیب با هم دست میدهند
دو تیم رقیب با هم دست میدهند
۴,۴۶۳
برد تو خیلی عجله کردی
برد تو خیلی عجله کردی
۳,۷۲۴
بچه ها ما با تلاش پیروز میشویم
بچه ها ما با تلاش پیروز میشویم
۴,۱۳۸
کار گروهی و سازمان یافته
کار گروهی و سازمان یافته
۳,۱۰۳
دوستان حقه بازی کار خیلی زشتیه
دوستان حقه بازی کار خیلی زشتیه
۲,۷۲۵
بله دکتر ما فکر میکنیم
بله دکتر ما فکر میکنیم
۳,۶۴۶
این یک مسابقه تفریحیه
این یک مسابقه تفریحیه
۴,۴۰۲
با مسابقه توانایاتو کشف کن
با مسابقه توانایاتو کشف کن
۳,۳۴۶
قدرت توربو
قدرت توربو
۴,۸۴۱
ما با هم فکر میکنیم و با هم پیروز میشیم
ما با هم فکر میکنیم و با هم پیروز میشیم
۴,۲۵۸
فرود نمیذاره
فرود نمیذاره
۳,۴۱۸
ریکو بازیکن خوبیه
ریکو بازیکن خوبیه
۴,۵۳۷
اقدام غیرمنتظره جیمکی
اقدام غیرمنتظره جیمکی
۳,۶۶۹
ما اخلاق ورزشی رو دوست داریم
ما اخلاق ورزشی رو دوست داریم
۴,۰۰۰
ما یاد می گیریم که خوب محاسبه کنیم
ما یاد می گیریم که خوب محاسبه کنیم
۱۲,۴۵۸
بخشندگی چیز خوبیه
بخشندگی چیز خوبیه
۴,۳۶۸
اهمیت کار گروهی
اهمیت کار گروهی
۴,۳۲۲
خانم معلم از شما ممنونیم
خانم معلم از شما ممنونیم
۱۲,۷۸۳
این مسابقه خیلی سخته
این مسابقه خیلی سخته
۳,۹۶۸
به خاطر کار گروهی با هم کار می کنیم
به خاطر کار گروهی با هم کار می کنیم
۴,۲۴۱
پیروزی در کار گروهی
پیروزی در کار گروهی
۵,۰۳۱
هر کس که بیست بشه کاپیتان تیم میشه
هر کس که بیست بشه کاپیتان تیم میشه
۲۰,۰۳۵