بازخوانی بیانیه رهبری در گام دوم تمدن جدید اسلامی

۹۳۶

شبکه ۱
۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۸
۰۹:۵۹
نشست نهضت ادامه دارد-طرح ولایت دانشجویی
نشست نهضت ادامه دارد-طرح ولایت دانشجویی
۹۵۰
نهضت ادامه دارد
نهضت ادامه دارد
۵۸۵
نشست ( ملی گرایان "استقلال ستیز" "تسلیم طلب" ) - بررسی شش استدلال خط سازش
نشست ( ملی گرایان "استقلال ستیز" "تسلیم طلب" ) - بررسی شش استدلال خط سازش
۹۷۶
نشست "ظهور ابر قدرت،اسلام مستضعفین "
نشست "ظهور ابر قدرت،اسلام مستضعفین "
۷۴۹
نشست در عواقب ترس، ذلت، تردید
نشست در عواقب ترس، ذلت، تردید
۳,۸۸۶
نشست شهدای صدور انقلاب - در جمع فعالان و راویان عرصه جهاد و شهادت - موزه دفاع مقدس
نشست شهدای صدور انقلاب - در جمع فعالان و راویان عرصه جهاد و شهادت - موزه دفاع مقدس
۱,۴۱۲
ادب دولتمردی و خطر فرسودگی صالحان "غیرمصلح" (طرح نو "انقلابی" در ارزش، "اصلاحی" در روش)
ادب دولتمردی و خطر فرسودگی صالحان "غیرمصلح" (طرح نو "انقلابی" در ارزش، "اصلاحی" در روش)
۹۷۱
نشست معیارهای پژوهش تمدن ساز
نشست معیارهای پژوهش تمدن ساز
۷۷۴
جنبش دانشجویی و تداوم نهضت ملی،مذهبی
جنبش دانشجویی و تداوم نهضت ملی،مذهبی
۹۵۲
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۷۵۴
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۶۷۲
نشست"جنبش سوسیالیستی دانشجویان جبهه انقلابی چپ در آمریکای لاتین،شاخه کلمبیا"
نشست"جنبش سوسیالیستی دانشجویان جبهه انقلابی چپ در آمریکای لاتین،شاخه کلمبیا"
۸۲۲
نشست اسلامی
نشست اسلامی
۱,۳۷۱
آئین نامه امداد انسان به انسان
آئین نامه امداد انسان به انسان
۹۱۱
نشست دشمن شناسی یا دشمن تراشی
نشست دشمن شناسی یا دشمن تراشی
۹۳۵
سالگرد رحلت حضرت رسول اکرم
سالگرد رحلت حضرت رسول اکرم
۹۹۶
نشست مذهب ، زن ، زینب - کربلای مقدس
نشست مذهب ، زن ، زینب - کربلای مقدس
۱,۰۳۶
نشست"فقر شناسی ،تامین اجتماعی و توهم سرمایه خارجی"
نشست"فقر شناسی ،تامین اجتماعی و توهم سرمایه خارجی"
۱,۲۱۵
همایش فردوسی
همایش فردوسی
۱,۳۱۳
خاطره گویی دفاع مقدس در جمع کاروانهای راهيان نور
خاطره گویی دفاع مقدس در جمع کاروانهای راهيان نور
۷۹۱
همایش فردوسی و حماسه ایرانی - روز شعر و ادب فارسی
همایش فردوسی و حماسه ایرانی - روز شعر و ادب فارسی
۱,۴۱۵
شجاعت زینبی ، شرط عرفان محمدی
شجاعت زینبی ، شرط عرفان محمدی
۸۳۴
هیئت مجاهد پرور یا عزاداری قاعدین
هیئت مجاهد پرور یا عزاداری قاعدین
۹۱۸
هیئت انقلابی و هیئت سکولار
هیئت انقلابی و هیئت سکولار
۱,۶۹۳
مذاکره از نوع حسین (ع) ، دو روی سکه عاشورا
مذاکره از نوع حسین (ع) ، دو روی سکه عاشورا
۱,۴۸۸
سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا
سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا
۹۱۷
بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک
بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک
۱,۱۷۴
غدیر و قدرت سرگردان
غدیر و قدرت سرگردان
۱,۱۷۳
سالگرد شهادت امام محمد تقی (ع) و روز حقوق بشر اسلامی
سالگرد شهادت امام محمد تقی (ع) و روز حقوق بشر اسلامی
۶۳۳