مرحله نیمه نهایی قهرمانی جهان مجارستان ۲۰۱۹ ، در اسلحه اپه

۴۵۴

مرحله نیمه نهایی قهرمانی جهان مجارستان ۲۰۱۹ ، در اسلحه اپه
۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸
۱۰:۲۷