ضربات پنالتی (لیورپول - منچسترسیتی)
ضربات پنالتی (لیورپول - منچسترسیتی)
۹,۱۱۶
گل منچسترسیتی به لیورپول (رحیم استرلینگ)
گل منچسترسیتی به لیورپول (رحیم استرلینگ)
۳,۸۶۸
گل پرتغال به هلند (گونسالو گوئدس)
گل پرتغال به هلند (گونسالو گوئدس)
۲۲,۲۶۷
گل سوم هلند به انگلیس (دبل کوئینسی پرومس)
گل سوم هلند به انگلیس (دبل کوئینسی پرومس)
۱۳,۵۷۱
گل دوم هلند به انگلیس (کوئینسی پرومس)
گل دوم هلند به انگلیس (کوئینسی پرومس)
۱۰,۵۰۲
گل اول هلند به انگلیس (ماتیاس دی لیخت)
گل اول هلند به انگلیس (ماتیاس دی لیخت)
۱۱,۵۴۴
گل انگلیس به هلند (مارکوس رشفورد - پنالتی)
گل انگلیس به هلند (مارکوس رشفورد - پنالتی)
۱۱,۸۷۳
گل سوم پرتغال به سوئيس (هتریک کریستیانو رونالدو)
گل سوم پرتغال به سوئيس (هتریک کریستیانو رونالدو)
۱۵,۶۲۰
گل دوم پرتغال به سوئيس (دبل کریستیانو رونالدو)
گل دوم پرتغال به سوئيس (دبل کریستیانو رونالدو)
۱۴,۶۰۳
گل سوئيس به پرتغال (ریکاردو رودریگز - پنالتی)
گل سوئيس به پرتغال (ریکاردو رودریگز - پنالتی)
۷,۴۵۵
گل اول پرتغال به سوئيس (کریستیانو رونالدو)
گل اول پرتغال به سوئيس (کریستیانو رونالدو)
۲۴,۷۲۴
گل دوم لیورپول به تاتنهام (دیووک اوریگی)
گل دوم لیورپول به تاتنهام (دیووک اوریگی)
۴۳,۰۸۲
گل اول لیورپول به تاتنهام ( محمد صلاح - پنالتی)
گل اول لیورپول به تاتنهام ( محمد صلاح - پنالتی)
۴۸,۳۴۴
گل بارسلونا به والنسیا (لیونل مسی)
گل بارسلونا به والنسیا (لیونل مسی)
۱۳,۹۴۹
گل دوم والنسیا به بارسلونا (رودریگو)
گل دوم والنسیا به بارسلونا (رودریگو)
۷,۷۴۹
گل اول والنسیا به بارسلونا (کوین گامیرو)
گل اول والنسیا به بارسلونا (کوین گامیرو)
۷,۲۱۹
گل چهارم آرسنال به والنسیا (هتریک پیرامریک اوبامیانگ)
گل چهارم آرسنال به والنسیا (هتریک پیرامریک اوبامیانگ)
۱۲,۷۲۷
گل سوم آرسنال به والنسیا (دبل پیرامریک اوبامیانگ)
گل سوم آرسنال به والنسیا (دبل پیرامریک اوبامیانگ)
۸,۸۳۸
گل دوم والنسیا به آرسنال (دبل کوین گامیرو)
گل دوم والنسیا به آرسنال (دبل کوین گامیرو)
۷,۴۹۶
گل دوم آرسنال به والنسیا (الکساندر لاکازت)
گل دوم آرسنال به والنسیا (الکساندر لاکازت)
۶,۲۶۸
گل اول آرسنال به والنسیا (پیرامریک اوبامیانگ)
گل اول آرسنال به والنسیا (پیرامریک اوبامیانگ)
۶,۱۹۹
گل اول والنسیا به آرسنال (کوین گامیرو)
گل اول والنسیا به آرسنال (کوین گامیرو)
۴,۴۴۳
گل سوم تاتنهام به آژاکس(هتریک لوکاس مورا)
گل سوم تاتنهام به آژاکس(هتریک لوکاس مورا)
۹۰,۷۷۵
گل دوم تاتنهام به آژاکس(دبل لوکاس مورا)
گل دوم تاتنهام به آژاکس(دبل لوکاس مورا)
۶۲,۹۵۶
گل اول تاتنهام به آژاکس(لوکاس مورا)
گل اول تاتنهام به آژاکس(لوکاس مورا)
۵۴,۱۰۴
گل دوم آژاکس به تاتنهام(حکیم زیاش)
گل دوم آژاکس به تاتنهام(حکیم زیاش)
۴۰,۶۱۸
گل اول آژاکس به تاتنهام(دی لیخت)
گل اول آژاکس به تاتنهام(دی لیخت)
۴۴,۴۷۲
گل چهارم لیورپول به بارسلونا (دبل دیووک اوریگی)
گل چهارم لیورپول به بارسلونا (دبل دیووک اوریگی)
۱۷۵,۶۲۱
گل سوم لیورپول به بارسلونا (دبل جورجینیو واینالدوم)
گل سوم لیورپول به بارسلونا (دبل جورجینیو واینالدوم)
۱۱۸,۶۴۲