۶ مرداد ۱۳۹۸

2,116

شبکه ۱
6 مرداد ماه 1398
19:33
تحریم دلیلی برای پیشرفت !
تحریم دلیلی برای پیشرفت !
۱۸۰
اثر مثبت تحریم ها بر صنعت لوازم خانگی !
اثر مثبت تحریم ها بر صنعت لوازم خانگی !
۱۴۰
قیمت گران محصولات خانگی ایرانی !
قیمت گران محصولات خانگی ایرانی !
۱۳۹
وظیفه هر ایرانی خرید محصول ایرانی !
وظیفه هر ایرانی خرید محصول ایرانی !
۱۰۴
مشکلات بعد از تحریم صنعت خودرو !
مشکلات بعد از تحریم صنعت خودرو !
۸۶
۴ آذر ۱۳۹۹
۴ آذر ۱۳۹۹
۱۴۰
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
۳۳۷
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
۳۶۸
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
۳۰۲
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
۱۷۱
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
1,172
متخلفین کارشان را می کنند !
متخلفین کارشان را می کنند !
۲۱۰
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
۱۱۵
شرایط صدور کارت بازرگانی
شرایط صدور کارت بازرگانی
۱۵۷
۲ آذر ۱۳۹۹
۲ آذر ۱۳۹۹
۲۳۸
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
۵۱۲
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
۲۴۴
دخالت در تجارت مردم ؟
دخالت در تجارت مردم ؟
۲۱۲
چرا نوسان قیمت دلار روی زندگی مردم تاثیر می گذارد؟
چرا نوسان قیمت دلار روی زندگی مردم تاثیر می گذارد؟
۲۲۶
علت گرانی چاپ بی رویه پول است !
علت گرانی چاپ بی رویه پول است !
۲۴۱
چرا روی قیمت ها نظارت نیست؟
چرا روی قیمت ها نظارت نیست؟
۲۳۵
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۹۴
تجارت الکترونیک در دنیا
تجارت الکترونیک در دنیا
۲۵۸
فضای مجازی سرزمین فرصت ها !
فضای مجازی سرزمین فرصت ها !
۲۱۸
تغییر کسب و کارسخت است !
تغییر کسب و کارسخت است !
۱۹۲
کسب و کارها در حال نابودی ؟!
کسب و کارها در حال نابودی ؟!
۳۵۸
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۳۹۶
قیمت گذار بودن انفرادی چیست ؟
قیمت گذار بودن انفرادی چیست ؟
۱۷۷
سرگذشت قیمت مسکن
سرگذشت قیمت مسکن
۲۲۸
نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی
نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی
۱۴۹