مسابقات قهرمانی کشور ، مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران - روز دوم

۱,۱۳۷

شبکه ورزش
۴ مرداد ماه ۱۳۹۸
۱۶:۲۹
هفدهمین مسابقات دو و میدانی جهان - ۲۰۰۱۹
هفدهمین مسابقات دو و میدانی جهان - ۲۰۰۱۹
۳۶۵
دو و میدانی قهرمانی جهان ۲۰۱۹  - قطر
دو و میدانی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - قطر
۷۲۸
قهرمانی جهان قطر ۲۰۱۹
قهرمانی جهان قطر ۲۰۱۹
۶۷۸
قهرمانی جهان دوحه ۲۰۱۹
قهرمانی جهان دوحه ۲۰۱۹
۳۸۵
قهرمانی جهان دوحه قطر ۲۰۱۹
قهرمانی جهان دوحه قطر ۲۰۱۹
۹۵۶
رقابت های قهرمانی جهان دوحه قطر ۲۰۱۹
رقابت های قهرمانی جهان دوحه قطر ۲۰۱۹
۸۲۹
قهرمانی جهان دوحه قطر ۲۰۱۹
قهرمانی جهان دوحه قطر ۲۰۱۹
۹۶۲
قهرمانی جهان قطر ۲۰۱۹
قهرمانی جهان قطر ۲۰۱۹
۱,۰۹۰
لیگ الماس ۲۰۱۹ - بلژیک
لیگ الماس ۲۰۱۹ - بلژیک
۱,۲۹۴
دو و میدانی بین المللی زاگرب کرواسی ۲۰۱۹
دو و میدانی بین المللی زاگرب کرواسی ۲۰۱۹
۷۲۶
اختتامیه بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور - تهران  - روز دوم
اختتامیه بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور - تهران - روز دوم
۸۴۲
اختتامیه بیست و سومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور - تهران
اختتامیه بیست و سومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور - تهران
۱,۲۶۷
مرحله سیزدهم رقابت های لیگ الماس سوییس ۲۰۱۹
مرحله سیزدهم رقابت های لیگ الماس سوییس ۲۰۱۹
۶۹۰
قهرمانی اروپا لهستان ۲۰۱۹
قهرمانی اروپا لهستان ۲۰۱۹
۶۱۰
مرحله یازدهم رقابت های لیگ الماس انگلیس ۲۰۱۹
مرحله یازدهم رقابت های لیگ الماس انگلیس ۲۰۱۹
۵۳۶
قهرمانی جوانان اروپا سوئد ۲۰۱۹
قهرمانی جوانان اروپا سوئد ۲۰۱۹
۸۹۹
لیگ اروپا لهستان ۲۰۱۹
لیگ اروپا لهستان ۲۰۱۹
۸۹۹
مرحله نخست بیست و سومین دوره رقابت های قهرمانی کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب - روز دوم
مرحله نخست بیست و سومین دوره رقابت های قهرمانی کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب - روز دوم
۱,۴۸۴
مرحله نخست بیست و سومین دوره رقابت های قهرمانی کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب
مرحله نخست بیست و سومین دوره رقابت های قهرمانی کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب
۱,۰۵۹
مرحله نهم لیگ الماس فرانسه ۲۰۱۹
مرحله نهم لیگ الماس فرانسه ۲۰۱۹
۶۱۷
مرحله دهم رقابت های لیگ الماس انگلستان ۲۰۱۹
مرحله دهم رقابت های لیگ الماس انگلستان ۲۰۱۹
۸۱۷
مسابقات بین المللی فرانسه ۲۰۱۹
مسابقات بین المللی فرانسه ۲۰۱۹
۱,۱۰۶
قهرمانی جوانان اروپا سوئد ۲۰۱۹
قهرمانی جوانان اروپا سوئد ۲۰۱۹
۹۴۵
مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران
مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران
۱,۸۹۰
هشتمین مرحله لیگ الماس سوییس ۲۰۱۹
هشتمین مرحله لیگ الماس سوییس ۲۰۱۹
۵۱۹
رقابت های بین المللی مارسی فرانسه ۲۰۱۹
رقابت های بین المللی مارسی فرانسه ۲۰۱۹
۳۵۹
ششمین مرحله لیگ الماس مراکش ۲۰۱۹
ششمین مرحله لیگ الماس مراکش ۲۰۱۹
۶۳۰
لیگ الماس نروژ ۲۰۱۹
لیگ الماس نروژ ۲۰۱۹
۸۹۵