تفسیر سوره نحل آیات ۶۸ و ۶۹

۹۱

شبکه کردستان
۴ مرداد ماه ۱۳۹۸
۰۶:۳۵
تفسیر سوره نحل آیات ۴۰ الی ۴۳
تفسیر سوره نحل آیات ۴۰ الی ۴۳
۲۵
آتفسیر آیات ۴۰ الی ۴۳
آتفسیر آیات ۴۰ الی ۴۳
۱۸
تفسیر سوره مبارکه نحل آیات ۳۹ الی ۴۲
تفسیر سوره مبارکه نحل آیات ۳۹ الی ۴۲
۱۶
تفسیر سوره نحل آیات ۳۸ و ۳۹
تفسیر سوره نحل آیات ۳۸ و ۳۹
۳۷
تفسیر آیات ۳۸ و ۳۹
تفسیر آیات ۳۸ و ۳۹
۲۷
تفسیر سوره نحل آیات ۳۷ الی ۳۹
تفسیر سوره نحل آیات ۳۷ الی ۳۹
۳۱
تفسیر آیات ۳۶ تا ۳۷
تفسیر آیات ۳۶ تا ۳۷
۱۹
تفسیر سوره نحل
تفسیر سوره نحل
۸
تفسیر سوره نحل آیات ۳۵ و ۳۶
تفسیر سوره نحل آیات ۳۵ و ۳۶
۳۶
ماموستا عنایتی - امام جمعه دهگلان - ۱۰ آبان ۱۳۹۸
ماموستا عنایتی - امام جمعه دهگلان - ۱۰ آبان ۱۳۹۸
۴۰
تفسیر آیات ۳۵ و ۳۶
تفسیر آیات ۳۵ و ۳۶
۲۶
تفسیر سوره نحل آیه ۳۵
تفسیر سوره نحل آیه ۳۵
۲۹
تفسیر آیات ۳۱ تا ۳۴
تفسیر آیات ۳۱ تا ۳۴
۴۰
تفسیر سوره نحل آیات ۳۲ الی ۳۴
تفسیر سوره نحل آیات ۳۲ الی ۳۴
۳۱
حجت الاسلام و المسلمین مشکات
حجت الاسلام و المسلمین مشکات
۵۴
تفسیر سوره نحل آیات ۳۲ و ۳۳
تفسیر سوره نحل آیات ۳۲ و ۳۳
۴۲
حجت الاسلام مشکات - حسینیه سنندج - ۶ آبان ۱۳۹۸
حجت الاسلام مشکات - حسینیه سنندج - ۶ آبان ۱۳۹۸
۷۲
تفسیر آیات ۳۰الی ۳۲
تفسیر آیات ۳۰الی ۳۲
۲۷
حجت الاسلام والمسلمین مشکات-۵ آبان ۱۳۹۸
حجت الاسلام والمسلمین مشکات-۵ آبان ۱۳۹۸
۶۴
تفسیر سوره نحل آیه ۲۸
تفسیر سوره نحل آیه ۲۸
۴۰
تفسیر سوره نحل آیات ۲۸ و ۲۹
تفسیر سوره نحل آیات ۲۸ و ۲۹
۸۹
تفسیر سوره نحل ایات ۲۴ و ۲۵
تفسیر سوره نحل ایات ۲۴ و ۲۵
۷۰
تفسیر سوره نحل آیات ۲۳ الی ۲۷
تفسیر سوره نحل آیات ۲۳ الی ۲۷
۵۲
تفسیر سوره نحل آیات ۲۱ الی ۲۴
تفسیر سوره نحل آیات ۲۱ الی ۲۴
۴۲
تفسیر سوره نحل ایات ۲۰ تا ۲۲
تفسیر سوره نحل ایات ۲۰ تا ۲۲
۵۴
تفسیر سوره نحل - ۲۹ مهر ۱۳۹۸
تفسیر سوره نحل - ۲۹ مهر ۱۳۹۸
۴۸
تفسیر سوره نحل آیات ۱۷ الی ۲۲
تفسیر سوره نحل آیات ۱۷ الی ۲۲
۱۰۱
تفسیر سوره نحل - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
تفسیر سوره نحل - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
۴۶
تفسیر سوره نحل آیات ۱۲ الی ۱۷
تفسیر سوره نحل آیات ۱۲ الی ۱۷
۳۰
تفسیر سوره نحل  - آیات ۱۲ الی ۱۶
تفسیر سوره نحل - آیات ۱۲ الی ۱۶
۷۵