شهاب الدین بیمقدار-نماینده مردم محترم اسکو و آذرشهر و تبریز

۱۸۵

شبکه سهند
۳ مرداد ماه ۱۳۹۸
۲۳:۲۸
زهرا ساعی - نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو
زهرا ساعی - نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو
۱۱۲
قلی الله قلیزاده - نماینده مردم خدا آفرین ، هوراند و کلیبر
قلی الله قلیزاده - نماینده مردم خدا آفرین ، هوراند و کلیبر
۱۱۴
۲۱ مهر ۱۳۹۸
۲۱ مهر ۱۳۹۸
۱۶۳
محمد حسین فرهنگی - نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو
محمد حسین فرهنگی - نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو
۱۷۶
احمد علیرضا بیگی - نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو
احمد علیرضا بیگی - نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو
۱۱۸
یوسف داودی-نماینده مردم شهرستان سراب
یوسف داودی-نماینده مردم شهرستان سراب
۳۲۹
سلمان خدادادی-نماینده مردم ملکان
سلمان خدادادی-نماینده مردم ملکان
۲۳۵
محمد اسماعیل سعیدی-نماینده مردم شهرستانهای تبریز آذرشهر و اسکو
محمد اسماعیل سعیدی-نماینده مردم شهرستانهای تبریز آذرشهر و اسکو
۹۰
معصومه آقا پور علیشاهی-نماینده مردم شبستر
معصومه آقا پور علیشاهی-نماینده مردم شبستر
۹۶
محمد وحدتی هنان-نماینده مردم بستان آباد
محمد وحدتی هنان-نماینده مردم بستان آباد
۱۵۸
رضا علیزاده-نماینده مردم محترم شهرستانهای ورزقان و خاروانا
رضا علیزاده-نماینده مردم محترم شهرستانهای ورزقان و خاروانا
۲۱۶
محمد حسن نژاد-نماینده مردم محترم شهرستانهای جلفا و مرند
محمد حسن نژاد-نماینده مردم محترم شهرستانهای جلفا و مرند
۱۵۶
بیت الله عبدالهی نماینده مردم محترم شهرستانهای اهر و هریس
بیت الله عبدالهی نماینده مردم محترم شهرستانهای اهر و هریس
۸۸
سید حمزه امینی-نماینده مردم محترم هشترود و چاراویماق
سید حمزه امینی-نماینده مردم محترم هشترود و چاراویماق
۲۰۰
یعقوب شیویاری-نماینده مردم محترم میانه
یعقوب شیویاری-نماینده مردم محترم میانه
۱۰۱
علی جلیلی شیشوانی نماینده مردم مراغه و عجبشیر
علی جلیلی شیشوانی نماینده مردم مراغه و عجبشیر
۲۴۳
ضیاالله اعزازی ملکی نماینده مردم بناب
ضیاالله اعزازی ملکی نماینده مردم بناب
۲۳۷