۹۳ نماینده دموکرات پیگیر استیضاح ترامپ

۶۱۵

شبکه ۲
۳ مرداد ماه ۱۳۹۸
۲۰:۴۸