دیدار نیمه نهایی پدل تور جهانی والنسیا اسپانیا ۲۰۱۹

۷۲۴

شبکه ورزش
۳ مرداد ماه ۱۳۹۸
۲۰:۴۲
نیمه نهایی مسابقات آزاد آلکانته اسپانیا ۲۰۱۹
نیمه نهایی مسابقات آزاد آلکانته اسپانیا ۲۰۱۹
۳۶۴
مسابقات جام غدیر پدل - مجموعه ورزشی انقلاب
مسابقات جام غدیر پدل - مجموعه ورزشی انقلاب
۱,۱۴۳
نیمه نهایی پدل آزاد اسپانیا - ۲۰۱۹
نیمه نهایی پدل آزاد اسپانیا - ۲۰۱۹
۱,۲۶۷
یک چهارم نهایی مسابقات آزاد لوگرونو ۲۰۱۹
یک چهارم نهایی مسابقات آزاد لوگرونو ۲۰۱۹
۶۲۱
دیدار فینال لوگرونو ۲۰۱۹
دیدار فینال لوگرونو ۲۰۱۹
۵۹۵
دیدار نهایی مسابقات جهانی ویگو اسپانیا ۲۰۱۹
دیدار نهایی مسابقات جهانی ویگو اسپانیا ۲۰۱۹
۱,۴۶۸
نیمه نهایی آزاد ویگو اسپانیا ۲۰۱۹
نیمه نهایی آزاد ویگو اسپانیا ۲۰۱۹
۱,۱۳۳
ديدار نيمه نهايی آزاد اسپانيا - ۲۰۱۹
ديدار نيمه نهايی آزاد اسپانيا - ۲۰۱۹
۸۵۷
دیدار نهایی تور جهانی پدل - آلیکانته اسپانیا ۲۰۱۹
دیدار نهایی تور جهانی پدل - آلیکانته اسپانیا ۲۰۱۹
۲,۶۰۴
مرحله نیمه نهایی رقابت های پدل آزاد اسپانیا ۲۰۱۹
مرحله نیمه نهایی رقابت های پدل آزاد اسپانیا ۲۰۱۹
۱,۰۳۸
یک چهارم نهایی پدل آزاد اسپانیا - ۲۰۱۹
یک چهارم نهایی پدل آزاد اسپانیا - ۲۰۱۹
۹۳۷
مرحله یک چهارم مسابقات تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
مرحله یک چهارم مسابقات تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
۷۵۴
مرحله یک چهارم نهایی آزاد اسپانیا ۲۰۱۹
مرحله یک چهارم نهایی آزاد اسپانیا ۲۰۱۹
۴۹۸
دیدار نهایی مسابقات جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
دیدار نهایی مسابقات جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
۸۱۷
نیمه نهایی پدل قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
نیمه نهایی پدل قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
۷۱۵
دیدار نهایی تور جهانی پدل
دیدار نهایی تور جهانی پدل
۵۸۳
نیمه نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
نیمه نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
۶۰۸
مرحله نیمه نهایی مسابقات آزاد پدل- اسپانیا
مرحله نیمه نهایی مسابقات آزاد پدل- اسپانیا
۳۲۳
دیدار پایانی تور جهانی پدل- اسپانیا
دیدار پایانی تور جهانی پدل- اسپانیا
۸۰۱
دیدار نهایی رقابت های جهانی پدل_اسپانیا
دیدار نهایی رقابت های جهانی پدل_اسپانیا
۵۶۶
دیدار پایانی رقابت های پدل جایزه بزرگ
دیدار پایانی رقابت های پدل جایزه بزرگ
۸۵۷
مسابقات بین الملی پدل - مجموعه ورزشی انقلاب
مسابقات بین الملی پدل - مجموعه ورزشی انقلاب
۱,۶۳۸
نیمه نهایی مسابقات آزاد پدل_اسپانیا
نیمه نهایی مسابقات آزاد پدل_اسپانیا
۴۱۶
مرحله نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۱۸
مرحله نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۱۸
۴۶۳
تور جهانی پدل - اسپانیا ۲۰۱۸
تور جهانی پدل - اسپانیا ۲۰۱۸
۵۸۳
دیدار نیمه نهایی رقابت های آزاد جهانی پدل اسپانیا - ۲۰۱۸
دیدار نیمه نهایی رقابت های آزاد جهانی پدل اسپانیا - ۲۰۱۸
۵۳۳
مرحله نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۱۸
مرحله نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۱۸
۳۳۵
مرحله نهايی مسابقات جهانی آزاد لوگو اسپانيا ۲۰۱۸
مرحله نهايی مسابقات جهانی آزاد لوگو اسپانيا ۲۰۱۸
۱,۰۴۷
مرحله نهایی مسابقات جهانی آزاد اسپانیا ۲۰۱۸
مرحله نهایی مسابقات جهانی آزاد اسپانیا ۲۰۱۸
۹۶۹