آموزش بافت عروسک

۱,۱۰۶

شبکه ۵
۳ مرداد ماه ۱۳۹۸
۱۷:۴۰
آموزش دوخت پوشش پاییزه
آموزش دوخت پوشش پاییزه
۴۲۷
آموزش بافتنی-کلاه
آموزش بافتنی-کلاه
۹۴۶
آموزش گلیم بافی-گره
آموزش گلیم بافی-گره
۵۲۸
آموزش دوخت ردا
آموزش دوخت ردا
۹۹۷
آموزش خیاطی -لباس بچه گانه
آموزش خیاطی -لباس بچه گانه
۱,۱۱۶
آموزش ساخت کیف مدارک
آموزش ساخت کیف مدارک
۱,۴۲۴
آموزش بافتنی-شال
آموزش بافتنی-شال
۱,۳۷۰
آموزش دوخت لباس راحتی و بلند
آموزش دوخت لباس راحتی و بلند
۱,۰۴۴
آموزش دوخت کوله پشتی
آموزش دوخت کوله پشتی
۸۹۳
آموزش دوخت کوسن عروسکی
آموزش دوخت کوسن عروسکی
۴,۶۴۰
آموزش درست کردن کوله پشتی با چرم
آموزش درست کردن کوله پشتی با چرم
۱,۲۹۹
آموزش بافت یافت
آموزش بافت یافت
۹۰۹
آموزش خیاطی -شلوار ساده مدرسه
آموزش خیاطی -شلوار ساده مدرسه
۸۷۳
آموزش عروسک سازی-۱ مهر ۱۳۹۸
آموزش عروسک سازی-۱ مهر ۱۳۹۸
۱,۲۸۷
آموزش شماره دوزی
آموزش شماره دوزی
۸۷۱
آموزش ساخت جامدادی رومیزی
آموزش ساخت جامدادی رومیزی
۲,۱۰۹
آموزش عروسک سازی-کوسن بچه گانه
آموزش عروسک سازی-کوسن بچه گانه
۱,۴۹۳
آموزش درست کردن جامدادی
آموزش درست کردن جامدادی
۱,۰۳۲
آموزش خیاطی/آموزش چادر
آموزش خیاطی/آموزش چادر
۸۸۸
آموزش ساخت جاشمعی-۱۷ شهریور ۱۳۹۸
آموزش ساخت جاشمعی-۱۷ شهریور ۱۳۹۸
۵۳۲
آموزش تصویر سازی با پارچه
آموزش تصویر سازی با پارچه
۷۵۶
آموزش خیاطی -الگوی لباس مردانه
آموزش خیاطی -الگوی لباس مردانه
۸۳۵
آموزش قالیبافی-چله کشی
آموزش قالیبافی-چله کشی
۱,۲۲۲
آموزش رنگ زدن طرح
آموزش رنگ زدن طرح
۵۹۸
آموزش درست کردن کیف با نخ کاغذی(رافیا )
آموزش درست کردن کیف با نخ کاغذی(رافیا )
۱,۳۲۱
آموزش گلسازی-گل رز
آموزش گلسازی-گل رز
۷۲۹
آموزش جواهر دوزی
آموزش جواهر دوزی
۹۷۱
آموزش اوریگامی-۲۸ مرداد ۱۳۹۸
آموزش اوریگامی-۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۴۵۵
آموزش اوریگامی-۲۸ مرداد ۱۳۹۸
آموزش اوریگامی-۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۳۱۱
آموزش عروسک سازی-خاله قورباغه
آموزش عروسک سازی-خاله قورباغه
۱,۱۵۸