مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران

۱,۸۸۲

شبکه ورزش
۳ مرداد ماه ۱۳۹۸
۱۸:۰۶
هفدهمین مسابقات دو و میدانی جهان - ۲۰۰۱۹
هفدهمین مسابقات دو و میدانی جهان - ۲۰۰۱۹
۳۵۰
دو و میدانی قهرمانی جهان ۲۰۱۹  - قطر
دو و میدانی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - قطر
۷۱۳
قهرمانی جهان قطر ۲۰۱۹
قهرمانی جهان قطر ۲۰۱۹
۶۷۲
قهرمانی جهان دوحه ۲۰۱۹
قهرمانی جهان دوحه ۲۰۱۹
۳۷۸
قهرمانی جهان دوحه قطر ۲۰۱۹
قهرمانی جهان دوحه قطر ۲۰۱۹
۹۵۳
رقابت های قهرمانی جهان دوحه قطر ۲۰۱۹
رقابت های قهرمانی جهان دوحه قطر ۲۰۱۹
۸۲۴
قهرمانی جهان دوحه قطر ۲۰۱۹
قهرمانی جهان دوحه قطر ۲۰۱۹
۹۵۹
قهرمانی جهان قطر ۲۰۱۹
قهرمانی جهان قطر ۲۰۱۹
۱,۰۸۱
لیگ الماس ۲۰۱۹ - بلژیک
لیگ الماس ۲۰۱۹ - بلژیک
۱,۲۴۵
دو و میدانی بین المللی زاگرب کرواسی ۲۰۱۹
دو و میدانی بین المللی زاگرب کرواسی ۲۰۱۹
۷۲۱
اختتامیه بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور - تهران  - روز دوم
اختتامیه بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور - تهران - روز دوم
۸۳۵
اختتامیه بیست و سومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور - تهران
اختتامیه بیست و سومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور - تهران
۱,۲۵۵
مرحله سیزدهم رقابت های لیگ الماس سوییس ۲۰۱۹
مرحله سیزدهم رقابت های لیگ الماس سوییس ۲۰۱۹
۶۸۳
قهرمانی اروپا لهستان ۲۰۱۹
قهرمانی اروپا لهستان ۲۰۱۹
۶۰۶
مرحله یازدهم رقابت های لیگ الماس انگلیس ۲۰۱۹
مرحله یازدهم رقابت های لیگ الماس انگلیس ۲۰۱۹
۵۳۴
قهرمانی جوانان اروپا سوئد ۲۰۱۹
قهرمانی جوانان اروپا سوئد ۲۰۱۹
۸۹۹
لیگ اروپا لهستان ۲۰۱۹
لیگ اروپا لهستان ۲۰۱۹
۸۹۲
مرحله نخست بیست و سومین دوره رقابت های قهرمانی کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب - روز دوم
مرحله نخست بیست و سومین دوره رقابت های قهرمانی کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب - روز دوم
۱,۴۷۷
مرحله نخست بیست و سومین دوره رقابت های قهرمانی کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب
مرحله نخست بیست و سومین دوره رقابت های قهرمانی کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب
۱,۰۵۵
مرحله نهم لیگ الماس فرانسه ۲۰۱۹
مرحله نهم لیگ الماس فرانسه ۲۰۱۹
۶۱۲
مرحله دهم رقابت های لیگ الماس انگلستان ۲۰۱۹
مرحله دهم رقابت های لیگ الماس انگلستان ۲۰۱۹
۸۱۶
مسابقات بین المللی فرانسه ۲۰۱۹
مسابقات بین المللی فرانسه ۲۰۱۹
۱,۱۰۳
قهرمانی جوانان اروپا سوئد ۲۰۱۹
قهرمانی جوانان اروپا سوئد ۲۰۱۹
۹۳۹
مسابقات قهرمانی کشور ، مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران - روز دوم
مسابقات قهرمانی کشور ، مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران - روز دوم
۱,۱۳۵
هشتمین مرحله لیگ الماس سوییس ۲۰۱۹
هشتمین مرحله لیگ الماس سوییس ۲۰۱۹
۵۱۵
رقابت های بین المللی مارسی فرانسه ۲۰۱۹
رقابت های بین المللی مارسی فرانسه ۲۰۱۹
۳۵۶
ششمین مرحله لیگ الماس مراکش ۲۰۱۹
ششمین مرحله لیگ الماس مراکش ۲۰۱۹
۶۲۸
لیگ الماس نروژ ۲۰۱۹
لیگ الماس نروژ ۲۰۱۹
۸۸۲