تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی

۹۷۴

شبکه ۱
۲۸ تیر ماه ۱۳۹۸
۰۹:۵۰
نشست نهضت ادامه دارد-طرح ولایت دانشجویی
نشست نهضت ادامه دارد-طرح ولایت دانشجویی
۹۳۰
نهضت ادامه دارد
نهضت ادامه دارد
۵۶۶
نشست ( ملی گرایان "استقلال ستیز" "تسلیم طلب" ) - بررسی شش استدلال خط سازش
نشست ( ملی گرایان "استقلال ستیز" "تسلیم طلب" ) - بررسی شش استدلال خط سازش
۹۷۱
نشست "ظهور ابر قدرت،اسلام مستضعفین "
نشست "ظهور ابر قدرت،اسلام مستضعفین "
۷۴۷
نشست در عواقب ترس، ذلت، تردید
نشست در عواقب ترس، ذلت، تردید
۳,۸۸۳
نشست شهدای صدور انقلاب - در جمع فعالان و راویان عرصه جهاد و شهادت - موزه دفاع مقدس
نشست شهدای صدور انقلاب - در جمع فعالان و راویان عرصه جهاد و شهادت - موزه دفاع مقدس
۱,۴۰۸
ادب دولتمردی و خطر فرسودگی صالحان "غیرمصلح" (طرح نو "انقلابی" در ارزش، "اصلاحی" در روش)
ادب دولتمردی و خطر فرسودگی صالحان "غیرمصلح" (طرح نو "انقلابی" در ارزش، "اصلاحی" در روش)
۹۶۹
نشست معیارهای پژوهش تمدن ساز
نشست معیارهای پژوهش تمدن ساز
۷۷۲
جنبش دانشجویی و تداوم نهضت ملی،مذهبی
جنبش دانشجویی و تداوم نهضت ملی،مذهبی
۹۵۲
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۷۵۲
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۶۷۰
نشست"جنبش سوسیالیستی دانشجویان جبهه انقلابی چپ در آمریکای لاتین،شاخه کلمبیا"
نشست"جنبش سوسیالیستی دانشجویان جبهه انقلابی چپ در آمریکای لاتین،شاخه کلمبیا"
۸۲۱
نشست اسلامی
نشست اسلامی
۱,۳۷۰
آئین نامه امداد انسان به انسان
آئین نامه امداد انسان به انسان
۹۰۶
نشست دشمن شناسی یا دشمن تراشی
نشست دشمن شناسی یا دشمن تراشی
۹۳۲
سالگرد رحلت حضرت رسول اکرم
سالگرد رحلت حضرت رسول اکرم
۹۹۵
نشست مذهب ، زن ، زینب - کربلای مقدس
نشست مذهب ، زن ، زینب - کربلای مقدس
۱,۰۳۶
نشست"فقر شناسی ،تامین اجتماعی و توهم سرمایه خارجی"
نشست"فقر شناسی ،تامین اجتماعی و توهم سرمایه خارجی"
۱,۲۱۳
همایش فردوسی
همایش فردوسی
۱,۳۱۳
خاطره گویی دفاع مقدس در جمع کاروانهای راهيان نور
خاطره گویی دفاع مقدس در جمع کاروانهای راهيان نور
۷۸۷
همایش فردوسی و حماسه ایرانی - روز شعر و ادب فارسی
همایش فردوسی و حماسه ایرانی - روز شعر و ادب فارسی
۱,۴۱۵
شجاعت زینبی ، شرط عرفان محمدی
شجاعت زینبی ، شرط عرفان محمدی
۸۳۴
هیئت مجاهد پرور یا عزاداری قاعدین
هیئت مجاهد پرور یا عزاداری قاعدین
۹۱۴
هیئت انقلابی و هیئت سکولار
هیئت انقلابی و هیئت سکولار
۱,۶۹۱
مذاکره از نوع حسین (ع) ، دو روی سکه عاشورا
مذاکره از نوع حسین (ع) ، دو روی سکه عاشورا
۱,۴۸۴
سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا
سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا
۹۱۵
بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک
بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک
۱,۱۷۲
غدیر و قدرت سرگردان
غدیر و قدرت سرگردان
۱,۱۷۱
بازخوانی بیانیه رهبری در گام دوم تمدن جدید اسلامی
بازخوانی بیانیه رهبری در گام دوم تمدن جدید اسلامی
۹۳۸
سالگرد شهادت امام محمد تقی (ع) و روز حقوق بشر اسلامی
سالگرد شهادت امام محمد تقی (ع) و روز حقوق بشر اسلامی
۶۳۳