تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی جهان در رشته تراپ مردان ایتالیا ۲۰۱۹

۱,۰۲۲

شبکه ورزش
۲۸ تیر ماه ۱۳۹۸
۰۹:۱۴
هفته نهم مسابفات تیراندازی لیگ دسته یک کشور(مردان)
هفته نهم مسابفات تیراندازی لیگ دسته یک کشور(مردان)
۳۴۸
تیراندازی با کمان - رقابت های حذفی رشته کامپوند
تیراندازی با کمان - رقابت های حذفی رشته کامپوند
۱۹۴
گزیده مسابقات لیگ برتر در مجموعه آزادی
گزیده مسابقات لیگ برتر در مجموعه آزادی
۵۵۲
لیگ برتر تیراندازی - مسابقات تپانچه
لیگ برتر تیراندازی - مسابقات تپانچه
۳۰۲
لیگ برتر تیراندازی - مسابقات تفنگ
لیگ برتر تیراندازی - مسابقات تفنگ
۱۸۹
لیگ دسته یک تیراندازی بانوان - مجموعه ورزشی آزادی
لیگ دسته یک تیراندازی بانوان - مجموعه ورزشی آزادی
۱,۹۹۴
هفته پایانی لیگ برتر تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
هفته پایانی لیگ برتر تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
۳,۱۲۶
ارتباط مستقیم با قطر - رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا
ارتباط مستقیم با قطر - رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا
۶۷۸
تیراندازی با کمان قهرمانی کشور
تیراندازی با کمان قهرمانی کشور
۱,۳۲۶
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی - امارات ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی - امارات ۲۰۱۹
۵۰۵
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
۳۶۶
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
۹۸۷
هفته سوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
هفته سوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
۸,۸۶۱
جام جهانی فنلاند ۲۰۱۹
جام جهانی فنلاند ۲۰۱۹
۱,۴۸۶
مرحله نهایی مسابقات تیر و کمان روسیه ۲۰۱۹
مرحله نهایی مسابقات تیر و کمان روسیه ۲۰۱۹
۱,۵۵۷
تیراندازی قهرمان جهان آرژانتین ۲۰۱۹
تیراندازی قهرمان جهان آرژانتین ۲۰۱۹
۹۲۱
لیگ تبراندازی با کمان
لیگ تبراندازی با کمان
۹۴۰
هفته دوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
هفته دوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
۱,۵۶۹
قهرمانی جهان در رشته تپانچه بادی برزیل ‌۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته تپانچه بادی برزیل ‌۲۰۱۹
۹۰۰
قهرمانی جهان در رشته تفنگ سه وضعیت مردان برزیل ۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته تفنگ سه وضعیت مردان برزیل ۲۰۱۹
۶۷۳
هفته اول لیگ برتر تیراندازی با کمان - ورزشگاه آزادی
هفته اول لیگ برتر تیراندازی با کمان - ورزشگاه آزادی
۱,۲۱۸
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی در رشته تراپ مردان فنلاند ۲۰۱۹
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی در رشته تراپ مردان فنلاند ۲۰۱۹
۸۰۸
مسابقات آزمایشی تیر و کمان المپیک ۲۰۲۰ ژاپن ۲۰۱۹
مسابقات آزمایشی تیر و کمان المپیک ۲۰۲۰ ژاپن ۲۰۱۹
۶۹۹
دور چهارم تیر و کمان قهرمانی جهان کامپوند در‌ بخش تیمی مردان آلمان ۲۰۱۹
دور چهارم تیر و کمان قهرمانی جهان کامپوند در‌ بخش تیمی مردان آلمان ۲۰۱۹
۷۷۴
تیر و کمان در ماده ریکرو تیمی مردان آلمان ۲۰‌۱۹
تیر و کمان در ماده ریکرو تیمی مردان آلمان ۲۰‌۱۹
۵۶۴
دور نهایی تفنگ بادی جام جهانی جوانان آلمان ۲۰۱۹
دور نهایی تفنگ بادی جام جهانی جوانان آلمان ۲۰۱۹
۷۹۷
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تپانچه بیست و پنج متر آتش سریع
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تپانچه بیست و پنج متر آتش سریع
۹۸۵
قهرمانی مردان جهان اهداف پروازی ایتالیا ۲۰۱۹
قهرمانی مردان جهان اهداف پروازی ایتالیا ۲۰۱۹
۶۲۱
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تفنگ سه وضعیت
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تفنگ سه وضعیت
۵۲۳
دور نهایی تپانچه بادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
دور نهایی تپانچه بادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
۱,۰۲۶