مبلغی را قبل از عید فطر به فقیری دادم آیا این مبلغ را می توانم جای فطریه حساب کنم ؟

۷۹

شبکه خوزستان
۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸
۲۰:۲۸
حکم شرعی مدت زمانی که زن بعد از طلاق و یا فوت همسر باید رعایت کند
حکم شرعی مدت زمانی که زن بعد از طلاق و یا فوت همسر باید رعایت کند
۶۴
احکام شرایط عقد دائم و موقت
احکام شرایط عقد دائم و موقت
۱۰۹
آیا صدقه به فامیل و بستگان تعلق میگیرد یا خیر ؟
آیا صدقه به فامیل و بستگان تعلق میگیرد یا خیر ؟
۴۹
آیا کاشت ناخن و کاشت مژه برای نماز و روزه اشکال دارد ؟
آیا کاشت ناخن و کاشت مژه برای نماز و روزه اشکال دارد ؟
۸۹
احکام دیه
احکام دیه
۶۲
پدرم حقوقم را نداده تکلیف چیست ؟
پدرم حقوقم را نداده تکلیف چیست ؟
۱۲۲
احکام تقلید از مرجع جامع الشرایط
احکام تقلید از مرجع جامع الشرایط
۱۴۰
پیدا کردن و تحویل ندادن اشیای گم شده
پیدا کردن و تحویل ندادن اشیای گم شده
۱۰۵
از دختری خواستگاری کردم ولی مادر دختر رضایت نمیدهد ، تکلیف چیست؟
از دختری خواستگاری کردم ولی مادر دختر رضایت نمیدهد ، تکلیف چیست؟
۲۹۴
آیا برای ازدواج دختر اجازه پدر لازم است ؟
آیا برای ازدواج دختر اجازه پدر لازم است ؟
۲۳۱
وسواس چه حکمی دارد؟
وسواس چه حکمی دارد؟
۵۳۳
احکام نماز پدر و مادر
احکام نماز پدر و مادر
۹۲
گرفتن حقوق همسر فوت کرده
گرفتن حقوق همسر فوت کرده
۱۷۶
تکلف کسی که نمیداند چقدر نماز و روزه قضا دارد چیست ؟
تکلف کسی که نمیداند چقدر نماز و روزه قضا دارد چیست ؟
۱۲۸
احکام نماز بیماران
احکام نماز بیماران
۶۷
زن و شوهر بعد از مدتی جدا زندگی کردن باید دوباره عقد کنند ؟
زن و شوهر بعد از مدتی جدا زندگی کردن باید دوباره عقد کنند ؟
۹۸
حکم شرب خمر و خواندن نماز
حکم شرب خمر و خواندن نماز
۵۲
آیا میشود با خواهر زن ازدواج کرد ؟
آیا میشود با خواهر زن ازدواج کرد ؟
۱۱۵
آیا به مهریه خمس تعلق میگیرد ؟
آیا به مهریه خمس تعلق میگیرد ؟
۵۰
درآمد حاضر نشدن در محل کار و کارت حضور زدن چه حکمی دارد ؟
درآمد حاضر نشدن در محل کار و کارت حضور زدن چه حکمی دارد ؟
۶۴
شرایط خرید و فروش اقساطی به چه صورت است ؟
شرایط خرید و فروش اقساطی به چه صورت است ؟
۳۹
آیا صحبت کردن با نامحرم جایز است ؟
آیا صحبت کردن با نامحرم جایز است ؟
۲۶۱
آیا محروم کردن از ارث از لحاظ شرعی صحیح است
آیا محروم کردن از ارث از لحاظ شرعی صحیح است
۱۰۱
شرایط هجرت مسلمان چیست ؟
شرایط هجرت مسلمان چیست ؟
۵۴
احکام نماز قضا
احکام نماز قضا
۷۲
کمک به سیل زدگان و استفاده شخصی که سیل زده نیست
کمک به سیل زدگان و استفاده شخصی که سیل زده نیست
۵۴
از حقوقم مقداری کنار گذاشتم و به سیل زدگان کمک کردم آیا صدقه محسوب می شود ؟
از حقوقم مقداری کنار گذاشتم و به سیل زدگان کمک کردم آیا صدقه محسوب می شود ؟
۴۹
اربعین امام حسین علیه السلام و اهمیت ویژه آن در فرهنگ اسلامی
اربعین امام حسین علیه السلام و اهمیت ویژه آن در فرهنگ اسلامی
۵۷
۲۴ مهر ۱۳۹۸
۲۴ مهر ۱۳۹۸
۴۱
نماز فردی که محل کار و زندگی اش جدا است
نماز فردی که محل کار و زندگی اش جدا است
۵۰