من دوست دارم یک افسر پلیس باشم اما نیازمند اصلاح هستیم

۱۲۵

شبکه ۴
۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸
۰۴:۴۶
برای بازماندگان ابولا بحران هنوز ادامه دارد
برای بازماندگان ابولا بحران هنوز ادامه دارد
۴۲
نقش پنهان مراقبان غیر رسمی در بهداشت و سلامت
نقش پنهان مراقبان غیر رسمی در بهداشت و سلامت
۸۵
اقتصاد مشارکتی سنتی آفریقا
اقتصاد مشارکتی سنتی آفریقا
۷۷
چگونه میتوانیم از تخلیه علمی آفریقا جلوگیری کنیم
چگونه میتوانیم از تخلیه علمی آفریقا جلوگیری کنیم
۱۰۱
عکس هایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
عکس هایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
۷۰
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
۱۷۰
برای از بین بردن زباله ها به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
برای از بین بردن زباله ها به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
۱۷۶
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
۲۵۲
رازهایی از کشف شگفت انگیز اقیانوس ها
رازهایی از کشف شگفت انگیز اقیانوس ها
۳۳۹
۲۷ آبان ۱۳۹۸
۲۷ آبان ۱۳۹۸
۳۵۷
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد ؟
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد ؟
۱۳۸
دانشمندان میتوانند به کمک سیب پروتز گوش بسازند
دانشمندان میتوانند به کمک سیب پروتز گوش بسازند
۱۵۶
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
۱۳۶
بیائید از مریخ به عنوان سیاره پشتیبان استفاده نکنیم
بیائید از مریخ به عنوان سیاره پشتیبان استفاده نکنیم
۱۲۷
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است ؟
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است ؟
۹۶
حلقه مفقود شده انرژی تجدیدپذیر
حلقه مفقود شده انرژی تجدیدپذیر
۹۶
برنامه ریزی برای پایان نفت
برنامه ریزی برای پایان نفت
۱۰۵
مصاحبه‌ای نادر با ریاضیدانی که وال‌استریت را هک کرد
مصاحبه‌ای نادر با ریاضیدانی که وال‌استریت را هک کرد
۱۶۸
حلقه مفقوده انرژی تجدیدپذیر
حلقه مفقوده انرژی تجدیدپذیر
۱۱۱
آوای لذت بخش زبان اشاره
آوای لذت بخش زبان اشاره
۱۷۹
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
۱۰۱
سرمایه داری ، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
سرمایه داری ، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
۱۶۹
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
۹۸
افتخار و ترس اقیانوس ها
افتخار و ترس اقیانوس ها
۱۳۰
افتخار و ترس اقیانوس ها
افتخار و ترس اقیانوس ها
۱۲۸
درباره اینکه شترها از کجا آمده اند نظری دارید ؟
درباره اینکه شترها از کجا آمده اند نظری دارید ؟
۱۸۳
چگونه خودروهای بدون راننده در جاده ها خواهند بود ؟
چگونه خودروهای بدون راننده در جاده ها خواهند بود ؟
۱۳۵
انرژی از بسته های جلبک شناور
انرژی از بسته های جلبک شناور
۱۵۲
چه روی میدهد زمانی که سرطان را رمزگشایی می کنیم؟
چه روی میدهد زمانی که سرطان را رمزگشایی می کنیم؟
۱۵۷
چگونه فناوری میتواند ما را از حواس پرتی حفظ کند
چگونه فناوری میتواند ما را از حواس پرتی حفظ کند
۴۳۳