آیا می توانم مبلغ که از فردی قرض گرفته ام و او فوت شده را به نیت او صرف امور خیریه کنم

۷۴

شبکه خوزستان
۲۶ تیر ماه ۱۳۹۸
۲۰:۲۷
حکم سقط جنین چهل روزه چیست؟
حکم سقط جنین چهل روزه چیست؟
۴۳
چرا کاشت و استفاده از تریاک در گذشته از نظر فقهی موردی نداشته ؟
چرا کاشت و استفاده از تریاک در گذشته از نظر فقهی موردی نداشته ؟
۸۴
مستحبات مکان نماز گزار
مستحبات مکان نماز گزار
۴۸
احکام مکان نمازگزار
احکام مکان نمازگزار
۵۲
احکام لباس نمازگزار
احکام لباس نمازگزار
۷۰
تکلیف خواستگاری و اصرار از دختری که راضی به ازدواج با یک شخص نیست چیست ؟
تکلیف خواستگاری و اصرار از دختری که راضی به ازدواج با یک شخص نیست چیست ؟
۸۹
حکم شرعی مدت زمانی که زن بعد از طلاق و یا فوت همسر باید رعایت کند
حکم شرعی مدت زمانی که زن بعد از طلاق و یا فوت همسر باید رعایت کند
۱۲۸
احکام شرایط عقد دائم و موقت
احکام شرایط عقد دائم و موقت
۱۵۳
آیا صدقه به فامیل و بستگان تعلق میگیرد یا خیر ؟
آیا صدقه به فامیل و بستگان تعلق میگیرد یا خیر ؟
۸۷
آیا کاشت ناخن و کاشت مژه برای نماز و روزه اشکال دارد ؟
آیا کاشت ناخن و کاشت مژه برای نماز و روزه اشکال دارد ؟
۱۳۱
احکام دیه
احکام دیه
۹۸
پدرم حقوقم را نداده تکلیف چیست ؟
پدرم حقوقم را نداده تکلیف چیست ؟
۱۵۶
احکام تقلید از مرجع جامع الشرایط
احکام تقلید از مرجع جامع الشرایط
۱۷۶
پیدا کردن و تحویل ندادن اشیای گم شده
پیدا کردن و تحویل ندادن اشیای گم شده
۱۴۰
از دختری خواستگاری کردم ولی مادر دختر رضایت نمیدهد ، تکلیف چیست؟
از دختری خواستگاری کردم ولی مادر دختر رضایت نمیدهد ، تکلیف چیست؟
۳۲۵
آیا برای ازدواج دختر اجازه پدر لازم است ؟
آیا برای ازدواج دختر اجازه پدر لازم است ؟
۲۷۷
وسواس چه حکمی دارد؟
وسواس چه حکمی دارد؟
۵۷۳
احکام نماز پدر و مادر
احکام نماز پدر و مادر
۱۱۷
گرفتن حقوق همسر فوت کرده
گرفتن حقوق همسر فوت کرده
۲۰۸
تکلف کسی که نمیداند چقدر نماز و روزه قضا دارد چیست ؟
تکلف کسی که نمیداند چقدر نماز و روزه قضا دارد چیست ؟
۱۵۹
احکام نماز بیماران
احکام نماز بیماران
۹۳
زن و شوهر بعد از مدتی جدا زندگی کردن باید دوباره عقد کنند ؟
زن و شوهر بعد از مدتی جدا زندگی کردن باید دوباره عقد کنند ؟
۱۲۶
حکم شرب خمر و خواندن نماز
حکم شرب خمر و خواندن نماز
۸۱
آیا میشود با خواهر زن ازدواج کرد ؟
آیا میشود با خواهر زن ازدواج کرد ؟
۱۵۰
آیا به مهریه خمس تعلق میگیرد ؟
آیا به مهریه خمس تعلق میگیرد ؟
۷۸
درآمد حاضر نشدن در محل کار و کارت حضور زدن چه حکمی دارد ؟
درآمد حاضر نشدن در محل کار و کارت حضور زدن چه حکمی دارد ؟
۹۰
شرایط خرید و فروش اقساطی به چه صورت است ؟
شرایط خرید و فروش اقساطی به چه صورت است ؟
۶۶
آیا صحبت کردن با نامحرم جایز است ؟
آیا صحبت کردن با نامحرم جایز است ؟
۲۸۹
آیا محروم کردن از ارث از لحاظ شرعی صحیح است
آیا محروم کردن از ارث از لحاظ شرعی صحیح است
۱۳۳
شرایط هجرت مسلمان چیست ؟
شرایط هجرت مسلمان چیست ؟
۷۹