بزرگداشت قیام علیه کشف حجاب رضاخانی

۸۸۳

شبکه ۱
۲۱ تیر ماه ۱۳۹۸
۰۹:۳۱
نشست نهضت ادامه دارد-طرح ولایت دانشجویی
نشست نهضت ادامه دارد-طرح ولایت دانشجویی
۸۷۶
نهضت ادامه دارد
نهضت ادامه دارد
۵۴۰
نشست ( ملی گرایان "استقلال ستیز" "تسلیم طلب" ) - بررسی شش استدلال خط سازش
نشست ( ملی گرایان "استقلال ستیز" "تسلیم طلب" ) - بررسی شش استدلال خط سازش
۹۵۳
نشست "ظهور ابر قدرت،اسلام مستضعفین "
نشست "ظهور ابر قدرت،اسلام مستضعفین "
۷۳۵
نشست در عواقب ترس، ذلت، تردید
نشست در عواقب ترس، ذلت، تردید
۳,۸۴۳
نشست شهدای صدور انقلاب - در جمع فعالان و راویان عرصه جهاد و شهادت - موزه دفاع مقدس
نشست شهدای صدور انقلاب - در جمع فعالان و راویان عرصه جهاد و شهادت - موزه دفاع مقدس
۱,۳۸۰
ادب دولتمردی و خطر فرسودگی صالحان "غیرمصلح" (طرح نو "انقلابی" در ارزش، "اصلاحی" در روش)
ادب دولتمردی و خطر فرسودگی صالحان "غیرمصلح" (طرح نو "انقلابی" در ارزش، "اصلاحی" در روش)
۹۵۷
نشست معیارهای پژوهش تمدن ساز
نشست معیارهای پژوهش تمدن ساز
۷۱۲
جنبش دانشجویی و تداوم نهضت ملی،مذهبی
جنبش دانشجویی و تداوم نهضت ملی،مذهبی
۹۳۷
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۷۳۰
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۶۶۵
نشست"جنبش سوسیالیستی دانشجویان جبهه انقلابی چپ در آمریکای لاتین،شاخه کلمبیا"
نشست"جنبش سوسیالیستی دانشجویان جبهه انقلابی چپ در آمریکای لاتین،شاخه کلمبیا"
۸۰۵
نشست اسلامی
نشست اسلامی
۱,۳۶۳
آئین نامه امداد انسان به انسان
آئین نامه امداد انسان به انسان
۸۹۸
نشست دشمن شناسی یا دشمن تراشی
نشست دشمن شناسی یا دشمن تراشی
۹۱۷
سالگرد رحلت حضرت رسول اکرم
سالگرد رحلت حضرت رسول اکرم
۹۸۲
نشست مذهب ، زن ، زینب - کربلای مقدس
نشست مذهب ، زن ، زینب - کربلای مقدس
۱,۰۲۹
نشست"فقر شناسی ،تامین اجتماعی و توهم سرمایه خارجی"
نشست"فقر شناسی ،تامین اجتماعی و توهم سرمایه خارجی"
۱,۲۰۶
همایش فردوسی
همایش فردوسی
۱,۳۰۴
خاطره گویی دفاع مقدس در جمع کاروانهای راهيان نور
خاطره گویی دفاع مقدس در جمع کاروانهای راهيان نور
۷۸۲
همایش فردوسی و حماسه ایرانی - روز شعر و ادب فارسی
همایش فردوسی و حماسه ایرانی - روز شعر و ادب فارسی
۱,۴۱۲
شجاعت زینبی ، شرط عرفان محمدی
شجاعت زینبی ، شرط عرفان محمدی
۸۳۲
هیئت مجاهد پرور یا عزاداری قاعدین
هیئت مجاهد پرور یا عزاداری قاعدین
۹۱۲
هیئت انقلابی و هیئت سکولار
هیئت انقلابی و هیئت سکولار
۱,۶۸۹
مذاکره از نوع حسین (ع) ، دو روی سکه عاشورا
مذاکره از نوع حسین (ع) ، دو روی سکه عاشورا
۱,۴۸۳
سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا
سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا
۹۱۳
بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک
بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک
۱,۱۷۱
غدیر و قدرت سرگردان
غدیر و قدرت سرگردان
۱,۱۶۸
بازخوانی بیانیه رهبری در گام دوم تمدن جدید اسلامی
بازخوانی بیانیه رهبری در گام دوم تمدن جدید اسلامی
۹۳۵
سالگرد شهادت امام محمد تقی (ع) و روز حقوق بشر اسلامی
سالگرد شهادت امام محمد تقی (ع) و روز حقوق بشر اسلامی
۶۳۳