به خاطر کار گروهی با هم کار می کنیم

۴,۲۵۹

شبکه پویا
۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸
۱۷:۰۰
ما فکر میکنیم ما پیروز میشیم
ما فکر میکنیم ما پیروز میشیم
۱,۵۹۶
ما متهد میشیم ، ما پیروز میشیم
ما متهد میشیم ، ما پیروز میشیم
۳,۳۳۴
از پدرامون متشکریم
از پدرامون متشکریم
۲,۱۱۳
این هم از بازی شجاعانه
این هم از بازی شجاعانه
۳,۰۰۳
اسپن کبرا ما به تو اطمینان داریم
اسپن کبرا ما به تو اطمینان داریم
۳,۹۳۵
مربی خوبی بود
مربی خوبی بود
۵,۳۳۸
ریکو نگران چی هستی
ریکو نگران چی هستی
۳,۷۳۸
دو تیم رقیب با هم دست میدهند
دو تیم رقیب با هم دست میدهند
۴,۴۹۳
برد تو خیلی عجله کردی
برد تو خیلی عجله کردی
۳,۷۷۶
بچه ها ما با تلاش پیروز میشویم
بچه ها ما با تلاش پیروز میشویم
۴,۱۸۲
کار گروهی و سازمان یافته
کار گروهی و سازمان یافته
۳,۱۴۴
دوستان حقه بازی کار خیلی زشتیه
دوستان حقه بازی کار خیلی زشتیه
۲,۷۸۴
بله دکتر ما فکر میکنیم
بله دکتر ما فکر میکنیم
۳,۶۷۵
این یک مسابقه تفریحیه
این یک مسابقه تفریحیه
۴,۴۲۲
با مسابقه توانایاتو کشف کن
با مسابقه توانایاتو کشف کن
۳,۳۶۳
قدرت توربو
قدرت توربو
۴,۸۷۳
توموکو یه مسابقه دوستانه برگزار میکنه
توموکو یه مسابقه دوستانه برگزار میکنه
۴,۸۵۲
ما با هم فکر میکنیم و با هم پیروز میشیم
ما با هم فکر میکنیم و با هم پیروز میشیم
۴,۲۸۵
فرود نمیذاره
فرود نمیذاره
۳,۴۵۵
ریکو بازیکن خوبیه
ریکو بازیکن خوبیه
۴,۵۶۵
اقدام غیرمنتظره جیمکی
اقدام غیرمنتظره جیمکی
۳,۶۸۷
ما اخلاق ورزشی رو دوست داریم
ما اخلاق ورزشی رو دوست داریم
۴,۰۱۵
ما یاد می گیریم که خوب محاسبه کنیم
ما یاد می گیریم که خوب محاسبه کنیم
۱۲,۵۱۹
بخشندگی چیز خوبیه
بخشندگی چیز خوبیه
۴,۳۸۷
اهمیت کار گروهی
اهمیت کار گروهی
۴,۳۴۴
خانم معلم از شما ممنونیم
خانم معلم از شما ممنونیم
۱۲,۸۰۲
این مسابقه خیلی سخته
این مسابقه خیلی سخته
۳,۹۹۱
پیروزی در کار گروهی
پیروزی در کار گروهی
۵,۰۵۴
هر کس که بیست بشه کاپیتان تیم میشه
هر کس که بیست بشه کاپیتان تیم میشه
۲۰,۰۸۱