کار تموم شده مهمه

۲۶,۴۸۶

شبکه پویا
۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸
۱۶:۲۹
میشه آدرس بنایی که پله هاتو ساخته بهم بدی؟!
میشه آدرس بنایی که پله هاتو ساخته بهم بدی؟!
۱۸,۶۷۳
نظم و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف
نظم و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف
۱۲,۶۱۴
اردوی یک روزه
اردوی یک روزه
۱۵,۰۳۴
یارکشی فوتبال- پرهیز از دروغ
یارکشی فوتبال- پرهیز از دروغ
۱۵,۰۴۳
ماکت پریا
ماکت پریا
۲۲,۱۴۶
من بابایی که هیچوقت نیست رو نمیخوام!
من بابایی که هیچوقت نیست رو نمیخوام!
۱۴,۵۶۲
عطر خاله (جایگاه استفاده از عطر)
عطر خاله (جایگاه استفاده از عطر)
۱۷,۳۳۸
آرزوی مهران
آرزوی مهران
۱۵,۳۸۹
لنگر زاده به باشگاه میرود
لنگر زاده به باشگاه میرود
۱۷,۴۹۳
این که خودمونیم تو فیلم (آداب غذا خوردن)
این که خودمونیم تو فیلم (آداب غذا خوردن)
۱۸,۰۷۶
مد ایرانی
مد ایرانی
۲۲,۱۸۹
برند - اعتماد به نفس کاذب
برند - اعتماد به نفس کاذب
۱۶,۱۵۶
از هر دست بدی از همون دست میگیری
از هر دست بدی از همون دست میگیری
۳۱,۳۷۷
تو قرارداد رو بهم زدی
تو قرارداد رو بهم زدی
۱۸,۱۴۸
عروسی پسر خاله
عروسی پسر خاله
۴۴,۵۳۸
محسن خوش اندام میشود
محسن خوش اندام میشود
۲۰,۰۵۳
فرش فروشی دیگه فایده نداره - قسمت ۲
فرش فروشی دیگه فایده نداره - قسمت ۲
۱۷,۹۳۵
فرش فروشی دیگه فایده نداره
فرش فروشی دیگه فایده نداره
۱۶,۴۶۳
آداب میزبانی و غذا خوردن در جمع
آداب میزبانی و غذا خوردن در جمع
۳۸,۸۸۴
من بابا بزرگمو خیلی دوست دارم
من بابا بزرگمو خیلی دوست دارم
۲۷,۱۹۵
رضایت نامه ولی
رضایت نامه ولی
۳۳,۵۳۲
رعایت سکوت در مکان های عمومی
رعایت سکوت در مکان های عمومی
۲۶,۹۰۵
ببخشین باز دیر شد
ببخشین باز دیر شد
۳۴,۷۵۷
مرد عابد و راسو
مرد عابد و راسو
۲۶,۴۷۴
همه ویتامینش تو دنبشه
همه ویتامینش تو دنبشه
۳۰,۸۴۲
میوه و سلامت
میوه و سلامت
۲۵,۱۹۴
معلم زبان جدید
معلم زبان جدید
۳۵,۸۱۸
کتابخونه جدید
کتابخونه جدید
۱۵,۳۶۵
مسابقه صرفه جویی در آب
مسابقه صرفه جویی در آب
۲۸,۸۱۹
کیو آر
کیو آر
۲۲,۷۹۹