بررسی وضعیت علمی کشور

۸۷۴

شبکه ۱
۸ تیر ماه ۱۳۹۸
۲۳:۰۷
دستاوردهای ایران در منابع انرژی
دستاوردهای ایران در منابع انرژی
۱۷۷
حواشی صادرات برق توسط ایران
حواشی صادرات برق توسط ایران
۲۶۴
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۶۴
حواشی پیرامون سند همکاری ایران و چین
حواشی پیرامون سند همکاری ایران و چین
۱,۷۱۰
تبعات حقوقی اقدام خصمانه آمریکا علیه پرواز مسافری ایران
تبعات حقوقی اقدام خصمانه آمریکا علیه پرواز مسافری ایران
۱,۲۲۰
هیچ مبنای مقرراتی برای حضور هواپیماهای جنگنده و ایجاد مزاحمت برای پرواز مسافری وجود ندارد
هیچ مبنای مقرراتی برای حضور هواپیماهای جنگنده و ایجاد مزاحمت برای پرواز مسافری وجود ندارد
۸۶۳
تکیه آمریکا بر عربستان و اسرائیل
تکیه آمریکا بر عربستان و اسرائیل
۷۶۱
نقش اسرائیل در تعرض به هواپیمای مسافربری ایران
نقش اسرائیل در تعرض به هواپیمای مسافربری ایران
۵۹۱
هدف آمریکا از تعرض به هواپیمای مسافربری ایران
هدف آمریکا از تعرض به هواپیمای مسافربری ایران
۶۸۵
تاکید رهبر انقلاب بر شرور بودن آمریکا چه پیامی برای عراق و آمریکا دارد
تاکید رهبر انقلاب بر شرور بودن آمریکا چه پیامی برای عراق و آمریکا دارد
۴۴۹
تاثیر سفر نخست وزیر عراق به ایران بر توسعه روابط اقتصادی دوکشور
تاثیر سفر نخست وزیر عراق به ایران بر توسعه روابط اقتصادی دوکشور
۲۷۲
دلیل اهمیت سفر نخست وزیر عراق به ایران در جامعه بین الملل
دلیل اهمیت سفر نخست وزیر عراق به ایران در جامعه بین الملل
۳۹۹
پیام سفر نخست وزیر عراق به تهران
پیام سفر نخست وزیر عراق به تهران
۴۸۵
۴ مرداد ۱۳۹۹
۴ مرداد ۱۳۹۹
۸۹۲
توضیحات پیرامون میزان شهریه های سال تحصیلی ۱۳۹۹
توضیحات پیرامون میزان شهریه های سال تحصیلی ۱۳۹۹
۲,۱۱۵
ابزار رسانی برای کسانی که دسترسی به سامانه شاد ندارند
ابزار رسانی برای کسانی که دسترسی به سامانه شاد ندارند
۱,۲۸۶
ارزیابی سامانه شاد
ارزیابی سامانه شاد
۴۷۵
حواشی برگزاری کلاسها در برخی مدرسه ها در تابستان ۱۳۹۹
حواشی برگزاری کلاسها در برخی مدرسه ها در تابستان ۱۳۹۹
۴۹۱
نحوه برگزاری مدارس در شهرهای وضعیت قرمز
نحوه برگزاری مدارس در شهرهای وضعیت قرمز
۴۹۸
هدف بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
هدف بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
۷۴۰
۲۸ تیر ۱۳۹۹
۲۸ تیر ۱۳۹۹
۲۶۴
تمهیدات برای کسانی که دسترسی به سامانه شاد ندارند
تمهیدات برای کسانی که دسترسی به سامانه شاد ندارند
۴۴۱
۲۱ تیر ۱۳۹۹
۲۱ تیر ۱۳۹۹
۳۸۷
۱۴ تیر ۱۳۹۹
۱۴ تیر ۱۳۹۹
۴۷۷
۷ تیر ۱۳۹۹
۷ تیر ۱۳۹۹
۴۱۸
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
۵۳۳
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
۶۴۱
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
۵۴۰
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۶۲۶
۳۰ فروردین ۱۳۹۹
۳۰ فروردین ۱۳۹۹
۴۸۶