پیش تقویت کننده و سطوح ضبط

۵۱۱

شبکه نمایش
۱ تیر ماه ۱۳۹۸
۲۰:۱۸