نظرات مردمی در خصوص فیلم سرخپوست

۲,۴۶۷

شبکه ۳
۱ تیر ماه ۱۳۹۸
۰۲:۲۶
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱,۲۷۳
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۶۹۷
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۳,۲۰۵
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۰۸۹
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۲۳۰
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۷۰۳
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۴۱۲
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۳,۹۸۹
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۶۳۳
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۹۹۴
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۰۷۴
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۹۹۶
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۳۰۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۷۱۹
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۶۴۸
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۷۳۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲,۰۳۴
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۵۹۸
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۰۹۵
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۸۴
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۱۳۷
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۸۰
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۷۲۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۸۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۷۴
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۰۴۹
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۴۲۸
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۳۰۰
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۳۹۳
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۴۳۵