میز نقد : سرخپوست

8,436

شبکه ۳
1 تیر ماه 1398
01:58
نقد و بررسی فیلم گیلدا
نقد و بررسی فیلم گیلدا
13,467
اخبار مهم سینمای ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
1,069
تقدیم به عبدالله اسکندری
تقدیم به عبدالله اسکندری
۷۰۵
سینمای ایران در آستانه ورشکستگی !
سینمای ایران در آستانه ورشکستگی !
۵۱۹
سینمای ایران رو به نابودی ؟!
سینمای ایران رو به نابودی ؟!
۴۶۸
۳۰ آبان ۱۳۹۹
۳۰ آبان ۱۳۹۹
۶۰۱
مقایسه و نقد فیلم ربکا ۲۰۲۰ و ۱۹۴۰
مقایسه و نقد فیلم ربکا ۲۰۲۰ و ۱۹۴۰
4,123
نقد مستند زندگی میان پرچم های رنگی
نقد مستند زندگی میان پرچم های رنگی
۴۵۷
استعداد گلاب آدینه
استعداد گلاب آدینه
۳۷۴
اکران آنلاین و نتایج آن
اکران آنلاین و نتایج آن
۳۷۶
کرونا و اکران آنلاین آثار سینمایی
کرونا و اکران آنلاین آثار سینمایی
۴۰۷
محدودیت ساعتی سینما
محدودیت ساعتی سینما
۲۲۴
۲۳ آبان ۱۳۹۹
۲۳ آبان ۱۳۹۹
۹۲۱
بررسی فیلم گاو از داریوش مهرجویی
بررسی فیلم گاو از داریوش مهرجویی
۹۰۱
جشنواره فیلم کوتاه در شرایط کرونایی
جشنواره فیلم کوتاه در شرایط کرونایی
۳۶۷
فیلم کوتاه، نیازمند نگاهی جدی برای آینده
فیلم کوتاه، نیازمند نگاهی جدی برای آینده
۳۱۰
تفاوت جایگاه فیلم کوتاه با دیگر سینماها
تفاوت جایگاه فیلم کوتاه با دیگر سینماها
۲۴۲
تاریخچه فیلم کوتاه درسینمای ایران
تاریخچه فیلم کوتاه درسینمای ایران
۲۵۹
۱۶ آبان ۱۳۹۹
۱۶ آبان ۱۳۹۹
۹۵۵
نقد فراستی در مورد فیلم دادگاه شیکاگو هفت
نقد فراستی در مورد فیلم دادگاه شیکاگو هفت
14,369
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
1,328
اعتراض جواد هاشمی به داوری
اعتراض جواد هاشمی به داوری
1,501
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
1,353
چرا این اسم؟!
چرا این اسم؟!
۴۹۵
بودجه محدود در سینمای کودک
بودجه محدود در سینمای کودک
۴۷۳
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
۳۵۷
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
۲۸۱
۹ آبان ۱۳۹۹
۹ آبان ۱۳۹۹
1,159
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
1,243
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۹۳۹