میز کارشناسی : پرداخت های نامتعارف در سینما

۶۰۴

شبکه ۳
۱ تیر ماه ۱۳۹۸
۰۱:۰۷
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۸۷۲
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۶۲۵
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۳,۱۷۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۰۷۰
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۲۱۲
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۶۸۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۳۹۳
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۳,۹۵۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۶۲۱
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۹۷۶
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۰۶۲
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۹۸۵
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۲۹۴
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۷۰۳
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۶۲۸
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۷۲۲
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲,۰۱۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۵۸۲
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۰۸۰
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۶۸
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۱۱۸
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۶۷
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۷۱۲
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۷۴
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۵۹
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۰۳۲
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۴۱۱
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۲۸۵
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۳۷۸
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۴۲۰