میز کارشناسی : پرداخت های نامتعارف در سینما

۷۱۷

شبکه ۳
1 تیر ماه 1398
01:07
نقد و بررسی فیلم گیلدا
نقد و بررسی فیلم گیلدا
13,332
اخبار مهم سینمای ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
1,041
تقدیم به عبدالله اسکندری
تقدیم به عبدالله اسکندری
۶۸۸
سینمای ایران در آستانه ورشکستگی !
سینمای ایران در آستانه ورشکستگی !
۵۰۲
سینمای ایران رو به نابودی ؟!
سینمای ایران رو به نابودی ؟!
۴۲۵
۳۰ آبان ۱۳۹۹
۳۰ آبان ۱۳۹۹
۵۰۷
مقایسه و نقد فیلم ربکا ۲۰۲۰ و ۱۹۴۰
مقایسه و نقد فیلم ربکا ۲۰۲۰ و ۱۹۴۰
4,071
نقد مستند زندگی میان پرچم های رنگی
نقد مستند زندگی میان پرچم های رنگی
۴۳۷
استعداد گلاب آدینه
استعداد گلاب آدینه
۳۶۴
اکران آنلاین و نتایج آن
اکران آنلاین و نتایج آن
۳۶۷
کرونا و اکران آنلاین آثار سینمایی
کرونا و اکران آنلاین آثار سینمایی
۴۰۱
محدودیت ساعتی سینما
محدودیت ساعتی سینما
۲۲۱
۲۳ آبان ۱۳۹۹
۲۳ آبان ۱۳۹۹
۸۷۲
بررسی فیلم گاو از داریوش مهرجویی
بررسی فیلم گاو از داریوش مهرجویی
۸۶۲
جشنواره فیلم کوتاه در شرایط کرونایی
جشنواره فیلم کوتاه در شرایط کرونایی
۳۶۳
فیلم کوتاه، نیازمند نگاهی جدی برای آینده
فیلم کوتاه، نیازمند نگاهی جدی برای آینده
۳۰۶
تفاوت جایگاه فیلم کوتاه با دیگر سینماها
تفاوت جایگاه فیلم کوتاه با دیگر سینماها
۲۳۸
تاریخچه فیلم کوتاه درسینمای ایران
تاریخچه فیلم کوتاه درسینمای ایران
۲۴۸
۱۶ آبان ۱۳۹۹
۱۶ آبان ۱۳۹۹
۹۳۲
نقد فراستی در مورد فیلم دادگاه شیکاگو هفت
نقد فراستی در مورد فیلم دادگاه شیکاگو هفت
14,298
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
1,324
اعتراض جواد هاشمی به داوری
اعتراض جواد هاشمی به داوری
1,498
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
1,344
چرا این اسم؟!
چرا این اسم؟!
۴۸۹
بودجه محدود در سینمای کودک
بودجه محدود در سینمای کودک
۴۶۹
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
۳۵۴
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
۲۷۴
۹ آبان ۱۳۹۹
۹ آبان ۱۳۹۹
1,136
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
1,218
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۹۲۸