گفتگو با نیما جاویدی کارگردان فیلم سرخپوست

۱,۶۶۵

شبکه ۳
۱ تیر ماه ۱۳۹۸
۰۰:۴۲
۲۲ آذر ۱۳۹۸
۲۲ آذر ۱۳۹۸
۸۲۹
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱,۸۱۰
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۹۲۱
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۳,۳۴۱
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۱۹۲
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۳۱۰
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۷۸۲
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۵۰۲
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۴,۱۰۵
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۶۹۲
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۰۶۶
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۱۳۸
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۱,۰۶۱
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۳۷۲
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۷۹۲
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۷۲۶
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۸۰۲
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲,۱۰۶
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۶۷۳
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۱۷۲
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۵۶
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۲۲۴
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۱۴۲
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۷۸۹
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۴۴۵
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۹۳۷
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۱۱۵
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۴۹۳
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۳۷۰
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۴۵۶