اخبار سینمای ایران - ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۵۵۱

شبکه ۳
1 تیر ماه 1398
00:40
نقد و بررسی فیلم گیلدا
نقد و بررسی فیلم گیلدا
13,214
اخبار مهم سینمای ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
1,024
تقدیم به عبدالله اسکندری
تقدیم به عبدالله اسکندری
۶۷۷
سینمای ایران در آستانه ورشکستگی !
سینمای ایران در آستانه ورشکستگی !
۴۹۰
سینمای ایران رو به نابودی ؟!
سینمای ایران رو به نابودی ؟!
۴۱۲
۳۰ آبان ۱۳۹۹
۳۰ آبان ۱۳۹۹
۴۶۰
مقایسه و نقد فیلم ربکا ۲۰۲۰ و ۱۹۴۰
مقایسه و نقد فیلم ربکا ۲۰۲۰ و ۱۹۴۰
4,057
نقد مستند زندگی میان پرچم های رنگی
نقد مستند زندگی میان پرچم های رنگی
۴۳۶
استعداد گلاب آدینه
استعداد گلاب آدینه
۳۶۴
اکران آنلاین و نتایج آن
اکران آنلاین و نتایج آن
۳۶۱
کرونا و اکران آنلاین آثار سینمایی
کرونا و اکران آنلاین آثار سینمایی
۳۹۷
محدودیت ساعتی سینما
محدودیت ساعتی سینما
۲۲۱
۲۳ آبان ۱۳۹۹
۲۳ آبان ۱۳۹۹
۸۵۲
بررسی فیلم گاو از داریوش مهرجویی
بررسی فیلم گاو از داریوش مهرجویی
۸۴۹
جشنواره فیلم کوتاه در شرایط کرونایی
جشنواره فیلم کوتاه در شرایط کرونایی
۳۶۱
فیلم کوتاه، نیازمند نگاهی جدی برای آینده
فیلم کوتاه، نیازمند نگاهی جدی برای آینده
۳۰۱
تفاوت جایگاه فیلم کوتاه با دیگر سینماها
تفاوت جایگاه فیلم کوتاه با دیگر سینماها
۲۳۵
تاریخچه فیلم کوتاه درسینمای ایران
تاریخچه فیلم کوتاه درسینمای ایران
۲۴۶
۱۶ آبان ۱۳۹۹
۱۶ آبان ۱۳۹۹
۹۱۷
نقد فراستی در مورد فیلم دادگاه شیکاگو هفت
نقد فراستی در مورد فیلم دادگاه شیکاگو هفت
14,279
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
1,322
اعتراض جواد هاشمی به داوری
اعتراض جواد هاشمی به داوری
1,496
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
1,343
چرا این اسم؟!
چرا این اسم؟!
۴۸۸
بودجه محدود در سینمای کودک
بودجه محدود در سینمای کودک
۴۶۶
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
۳۵۱
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
۲۷۳
۹ آبان ۱۳۹۹
۹ آبان ۱۳۹۹
1,131
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
1,211
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۹۲۶