میز کارشناسی : پول های سیاه در سینما (ادامه بحث از هفته گذشته)

۵۹۵

شبکه ۳
۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸
۲۳:۵۸
۲۲ آذر ۱۳۹۸
۲۲ آذر ۱۳۹۸
۱۶۰
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱,۶۹۹
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۸۶۶
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۳,۳۰۱
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۱۵۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۲۸۷
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۷۶۰
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۴۷۴
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۴,۰۶۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۶۷۲
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۰۴۲
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۱۱۶
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۱,۰۳۷
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۳۵۱
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۷۶۷
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۷۰۲
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۷۸۴
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲,۰۸۰
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۶۴۹
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۱۴۶
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۳۵
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۱۹۱
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۱۱۸
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۷۶۷
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۴۲۹
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۹۱۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۰۹۳
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۴۷۰
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۳۵۰
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۴۳۶