میز کارشناسی : پول های سیاه در سینما (ادامه بحث از هفته گذشته)

۷۳۵

شبکه ۳
31 خرداد ماه 1398
23:58
نقد و بررسی فیلم گیلدا
نقد و بررسی فیلم گیلدا
13,399
اخبار مهم سینمای ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
1,056
تقدیم به عبدالله اسکندری
تقدیم به عبدالله اسکندری
۷۰۰
سینمای ایران در آستانه ورشکستگی !
سینمای ایران در آستانه ورشکستگی !
۵۱۲
سینمای ایران رو به نابودی ؟!
سینمای ایران رو به نابودی ؟!
۴۵۱
۳۰ آبان ۱۳۹۹
۳۰ آبان ۱۳۹۹
۵۶۴
مقایسه و نقد فیلم ربکا ۲۰۲۰ و ۱۹۴۰
مقایسه و نقد فیلم ربکا ۲۰۲۰ و ۱۹۴۰
4,087
نقد مستند زندگی میان پرچم های رنگی
نقد مستند زندگی میان پرچم های رنگی
۴۴۲
استعداد گلاب آدینه
استعداد گلاب آدینه
۳۶۹
اکران آنلاین و نتایج آن
اکران آنلاین و نتایج آن
۳۷۱
کرونا و اکران آنلاین آثار سینمایی
کرونا و اکران آنلاین آثار سینمایی
۴۰۵
محدودیت ساعتی سینما
محدودیت ساعتی سینما
۲۲۳
۲۳ آبان ۱۳۹۹
۲۳ آبان ۱۳۹۹
۹۰۳
بررسی فیلم گاو از داریوش مهرجویی
بررسی فیلم گاو از داریوش مهرجویی
۸۸۳
جشنواره فیلم کوتاه در شرایط کرونایی
جشنواره فیلم کوتاه در شرایط کرونایی
۳۶۳
فیلم کوتاه، نیازمند نگاهی جدی برای آینده
فیلم کوتاه، نیازمند نگاهی جدی برای آینده
۳۰۶
تفاوت جایگاه فیلم کوتاه با دیگر سینماها
تفاوت جایگاه فیلم کوتاه با دیگر سینماها
۲۳۸
تاریخچه فیلم کوتاه درسینمای ایران
تاریخچه فیلم کوتاه درسینمای ایران
۲۵۰
۱۶ آبان ۱۳۹۹
۱۶ آبان ۱۳۹۹
۹۴۱
نقد فراستی در مورد فیلم دادگاه شیکاگو هفت
نقد فراستی در مورد فیلم دادگاه شیکاگو هفت
14,317
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
1,326
اعتراض جواد هاشمی به داوری
اعتراض جواد هاشمی به داوری
1,498
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
1,348
چرا این اسم؟!
چرا این اسم؟!
۴۹۲
بودجه محدود در سینمای کودک
بودجه محدود در سینمای کودک
۴۷۱
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
۳۵۶
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
۲۷۸
۹ آبان ۱۳۹۹
۹ آبان ۱۳۹۹
1,152
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
1,231
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۹۳۴