۳۱ خرداد ۱۳۹۸

1,065

شبکه ۳
31 خرداد ماه 1398
23:51
نقد و بررسی فیلم گیلدا
نقد و بررسی فیلم گیلدا
13,408
اخبار مهم سینمای ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
1,059
تقدیم به عبدالله اسکندری
تقدیم به عبدالله اسکندری
۷۰۳
سینمای ایران در آستانه ورشکستگی !
سینمای ایران در آستانه ورشکستگی !
۵۱۶
سینمای ایران رو به نابودی ؟!
سینمای ایران رو به نابودی ؟!
۴۵۵
۳۰ آبان ۱۳۹۹
۳۰ آبان ۱۳۹۹
۵۷۵
مقایسه و نقد فیلم ربکا ۲۰۲۰ و ۱۹۴۰
مقایسه و نقد فیلم ربکا ۲۰۲۰ و ۱۹۴۰
4,097
نقد مستند زندگی میان پرچم های رنگی
نقد مستند زندگی میان پرچم های رنگی
۴۵۱
استعداد گلاب آدینه
استعداد گلاب آدینه
۳۷۱
اکران آنلاین و نتایج آن
اکران آنلاین و نتایج آن
۳۷۳
کرونا و اکران آنلاین آثار سینمایی
کرونا و اکران آنلاین آثار سینمایی
۴۰۷
محدودیت ساعتی سینما
محدودیت ساعتی سینما
۲۲۴
۲۳ آبان ۱۳۹۹
۲۳ آبان ۱۳۹۹
۹۰۸
بررسی فیلم گاو از داریوش مهرجویی
بررسی فیلم گاو از داریوش مهرجویی
۸۸۸
جشنواره فیلم کوتاه در شرایط کرونایی
جشنواره فیلم کوتاه در شرایط کرونایی
۳۶۴
فیلم کوتاه، نیازمند نگاهی جدی برای آینده
فیلم کوتاه، نیازمند نگاهی جدی برای آینده
۳۰۸
تفاوت جایگاه فیلم کوتاه با دیگر سینماها
تفاوت جایگاه فیلم کوتاه با دیگر سینماها
۲۴۰
تاریخچه فیلم کوتاه درسینمای ایران
تاریخچه فیلم کوتاه درسینمای ایران
۲۵۶
۱۶ آبان ۱۳۹۹
۱۶ آبان ۱۳۹۹
۹۴۸
نقد فراستی در مورد فیلم دادگاه شیکاگو هفت
نقد فراستی در مورد فیلم دادگاه شیکاگو هفت
14,336
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
1,327
اعتراض جواد هاشمی به داوری
اعتراض جواد هاشمی به داوری
1,499
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
1,350
چرا این اسم؟!
چرا این اسم؟!
۴۹۳
بودجه محدود در سینمای کودک
بودجه محدود در سینمای کودک
۴۷۲
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
۳۵۷
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
۲۷۹
۹ آبان ۱۳۹۹
۹ آبان ۱۳۹۹
1,157
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
1,232
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۹۳۴