۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۸۸۵

شبکه ۳
۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸
۲۳:۵۱
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱,۲۸۳
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۷۰۲
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۳,۲۰۷
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۰۹۰
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۲۳۱
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۷۰۴
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۴۱۴
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۳,۹۹۰
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۶۳۳
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۹۹۴
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۰۷۵
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۹۹۷
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۳۱۰
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۷۲۰
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۶۴۸
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۷۳۹
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲,۰۳۵
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۵۹۹
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۰۹۶
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۸۵
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۱۳۹
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۸۱
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۷۲۹
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۸۹
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۷۵
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۰۵۱
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۴۲۹
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۳۰۱
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۳۹۴
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۴۳۶