مرور دورهمی ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

15,614

شبکه نسیم
31 خرداد ماه 1398
22:56
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
3,383
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
12,126
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
14,306
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
2,057
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,991
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,215
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,310
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,777
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,618
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
1,103
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۹۰۵
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,995
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,161
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
1,074
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,602
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۷۴۴
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۹۸۱
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۷۱۹
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,508
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۷۸۳
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۷۵۵
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
5,047
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
3,082
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,271
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,482
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,607
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,931
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,101
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,522
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,717