۳۰ خرداد ۱۳۹۸

13,445

شبکه نسیم
30 خرداد ماه 1398
22:55
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
3,374
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
12,112
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
14,293
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
2,053
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,981
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,209
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,300
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,773
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,613
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
1,101
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۹۰۰
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,988
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,157
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
1,072
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,597
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۷۴۰
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۹۷۹
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۷۱۷
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,505
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۷۸۱
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۷۴۸
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
5,045
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
3,080
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,266
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,466
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,598
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,928
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,100
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,508
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,714