۲۹ خرداد ۱۳۹۸

9,979

شبکه نسیم
29 خرداد ماه 1398
22:55
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
3,395
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
12,133
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
14,314
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
2,059
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,992
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,221
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,314
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,779
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,620
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
1,105
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۹۰۵
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
5,001
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,163
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
1,076
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,610
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۷۴۴
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۹۸۴
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۷۱۹
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,510
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۷۸۴
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۷۵۶
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
5,047
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
3,083
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,271
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,485
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,611
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,933
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,104
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,534
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,719