۲۶ خرداد ۱۳۹۸

1,880

شبکه ۱
26 خرداد ماه 1398
19:47
عرضه و تقاضا در بازار عامل تغییرات قیمت
عرضه و تقاضا در بازار عامل تغییرات قیمت
۱۶۴
سامانه بازارگاه یا آزارگاه ؟
سامانه بازارگاه یا آزارگاه ؟
۱۳۲
تامین کننده های نهاده های دامی چه کشورهایی هستند؟
تامین کننده های نهاده های دامی چه کشورهایی هستند؟
۹۲
ارز ۴۲۰۰ پراشتباه ترین سیاست دولت !
ارز ۴۲۰۰ پراشتباه ترین سیاست دولت !
۱۳۶
چرا بازار مرغ و تخم مرغ پر تلاطم است ؟
چرا بازار مرغ و تخم مرغ پر تلاطم است ؟
۱۰۲
۳۰ دی ۱۳۹۹
۳۰ دی ۱۳۹۹
۲۱۶
متناسب با درآمد هر فرد باید مالیات گرفته شود
متناسب با درآمد هر فرد باید مالیات گرفته شود
۱۹۱
برنامه مجلس برای حکمرانی بر ریال
برنامه مجلس برای حکمرانی بر ریال
۱۸۸
مفهوم کسری تراز عملیاتی
مفهوم کسری تراز عملیاتی
۱۲۲
بررسی کسری بودجه ساختاری
بررسی کسری بودجه ساختاری
۱۱۹
گرفتن مالیات از قشر ثروتمند
گرفتن مالیات از قشر ثروتمند
۱۳۴
درآمدهای موهومی در بودجه ۱۴۰۰
درآمدهای موهومی در بودجه ۱۴۰۰
۱۱۰
تغییرات اساسی روی بودجه ۱۴۰۰ ؟
تغییرات اساسی روی بودجه ۱۴۰۰ ؟
۱۳۲
۲۳ دی ۱۳۹۹
۲۳ دی ۱۳۹۹
۱۸۰
گردن صنعت زده شده است !
گردن صنعت زده شده است !
۸۴۸
تفاوت اقتصاد نفتی و اقتصاد سالم
تفاوت اقتصاد نفتی و اقتصاد سالم
۵۱۲
مشکلات اقتصادی کشور داخلی است یا خارجی؟
مشکلات اقتصادی کشور داخلی است یا خارجی؟
۴۸۴
۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۱ دی ۱۳۹۹
۵۴۷
آیا مشکل کشور کمبود منابع است؟
آیا مشکل کشور کمبود منابع است؟
۲۱۷
دوگانه موشک و پوشک !
دوگانه موشک و پوشک !
3,629
تنوع کسب و کاری در ایران و کشورهای خارجی
تنوع کسب و کاری در ایران و کشورهای خارجی
۶۱۸
دنیایی از فرصت های شغلی در روستاها
دنیایی از فرصت های شغلی در روستاها
۴۷۱
۱۶ دی ۱۳۹۹
۱۶ دی ۱۳۹۹
۴۴۷
بهترین کاری که در روستاها انجام شده
بهترین کاری که در روستاها انجام شده
۲۲۲
تفاوت روستاهای ایران و خارج از کشور
تفاوت روستاهای ایران و خارج از کشور
۲۷۵
نقشه گنج
نقشه گنج
5,968
دولت های خارجی چگونه عملکردشان را نشان می دهند؟
دولت های خارجی چگونه عملکردشان را نشان می دهند؟
۴۵۳
کسب و کار مخصوص ثروتمندان است !
کسب و کار مخصوص ثروتمندان است !
۴۰۹
بازار داغ خرید و فروش مجوز در ایران !
بازار داغ خرید و فروش مجوز در ایران !
2,314
چطور فضای کار عادلانه شکل می گیرد؟
چطور فضای کار عادلانه شکل می گیرد؟
۳۳۶